Använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Läs mer om hur du gör för att få använda stadens mark för till exempel evenemang, uteserveringar och byggetableringar.

Till information om att använda stadens mark under Företagare