Tillstånd och regler

Nästan alla platser utomhus i Göteborg där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. Här kan du läsa om vad som gäller om du vill använda kommunens mark. För det mesta krävs det tillstånd från polisen, men i vissa fall räcker det att läsa vilka regler som gäller i Göteborg.

Gatumusik

Här är reglerna för var och hur länge gatumusik får spelas på gator i Göteborg.

Torghandel

Vill du sälja varor på offentlig plats?

Affischering

Är du med i en teater- eller musikgrupp, idrottsklubb eller annan förening och vill informera om din verksamhet? I Göteborg finns det affischeringstavlor där du, utan kostnad, kan sätta upp affischer.

Använda stadens mark

De flesta platser där du kan röra dig utomhus i staden är offentliga platser. Läs mer om hur du gör för att få använda stadens mark för till exempel evenemang, uteserveringar och byggetableringar.