Säkerhet på allmän plats

För att minska risken för att en eventuell fordonsattack genom att ett fordon färdas i hög hastighet på någon av våra folktätaste gator har Trafikkontoret utfört ett antal åtgärder på stadens gator.

Skyddsbarriärer 

Skyddsbarriärerna som finns på stadens gator är utformade för att begränsa möjligheten till att framföra ett fordon i hög hastighet på en längre sträcka.

Tillsammans med polis, räddningstjänst och experter inom området har Trafikkontoret tagit fram en barriär som ska ge skydd ur flera perspektiv vid en eventuell fordonsattack.

Barriärerna ska inte stänga ute trafik utan de är till för att begränsa och leda trafiken så att möjligheten att nå hög hastighet begränsas.

 Säkerhetspollare

På ett antal platser runt staden har vi valt att begränsa trafiken ytterligare genom att stänga av trafiken helt och därmed möjligheten till genomfart. Här har vi istället för barriärer valt att placera pollare. Dessa är säkerhetsklassade och särskilt utformade för att de inte ska gå att forcera.

Kartan visar var hindren är placerade

Trafikkontoret placerar ut skyddsbarriärer

Frågor och svar

  • Kan alla varutransporter och liknande komma fram som vanligt när man satt upp skydden?

    Ja, hindren kommer inte påverka framkomligheten på det sättet. Även räddningstjänstens fordon kan komma förbi.