Flaggning

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, flaggar på de officiella flaggstängerna, bland annat på Gustaf Adolfs Torg.

Flaggning på paradstängerna med flera

Stadsledningskontoret ansvarar för flaggning på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg, takstängerna på Rådhuset, Börsen och Stadshuset, stängerna utmed Hamnkanalen samt stängerna på Götaplatsen och vid Stora Teatern.

Utöver nedan nämnda flaggtillfällen flaggas med stor restriktivitet. Inga kommersiella flaggor hissas och förenings- och organisationsflaggor endast i undantagsfall.

Utgångspunkt för dessa riktlinjer är Lag om Sveriges flagga (SFS 1982:269), Förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) samt anvisningar utgivna av Stiftelsen Sveriges Nationaldag, vilka bygger på traditioner och seder.

Svenska flaggdagar

På svenska flaggdagar flaggar vi med svenska flaggor på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg, stängerna utmed Hamnkanalen och Rådhuset samt stängerna på Götaplatsen och vid Stora Teatern. 

Datum Dag
1 januari Nyårsdagen
28 januari Konungens namnsdag
12 mars Kronprinsessans namnsdag
Rörlig Påskdagen
30 april Konungens födelsedag
1 maj 1 maj
29 maj Veterandagen
Rörlig Pingstdagen
6 juni Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
Rörlig Midsommardagen
14 juli Kronprinsessans födelsedag
8 augusti Drottningens namnsdag
Rörlig Dag för val till riksdagen
(andra söndagen i september vart fjärde år)
24 oktober FN-dagen
6 november Gustaf Adolfsdagen
10 december Nobeldagen
23 december Drottningens födelsedag
25 december Juldagen

Flaggning på paradstängerna

Följande dagar hissas flaggor på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg. Vid flaggningen hissas aktuell flagga på mittstången och svenska flaggan på de två yttre stängerna.

Datum Dag
6 februari Samernas nationaldag
24 februari Sverigefinnarnas dag
8 april Romadagen
9 maj Europadagen
17 maj Norges nationaldag
Rörlig Val till Europaparlamentet
(vart femte år)
Rörlig Invigning West Pride
4 juni Göteborgs födelsedag
5 juni Danmarks grundlagsdag
17 juni Islands nationaldag
15 juli Tornedalingarnas dag
29 september Resandefolkets dag
(flaggas med svensk flagga)
6 dec Finlands självständighetsdag

De nordiska ländernas flaggdagar

På de nordiska ländernas (medlemmar i Nordiska Rådets) flaggdagar hissas aktuell flagga på paradstängerna. På Norge och Finlands nationaldagar flaggas även på Götaplatsen.

Göteborgs Stads förtjänsttecken - Göteborgs födelsedag

Vid utdelning av Göteborgs Stads förtjänsttecken och tillika Göteborgs födelsedag 4 juni, hissas svenska flaggan på paradstängerna.

Flaggning för Sveriges erkända minoritetsfolk

I samband med i Sverige erkända minoritetsfolks (samer, romer) nationaldagar, tornedalingars dag, resandefolkets dag samt sverigefinnarnas dag, sker flaggningen på paradstängerna på Gustaf Adolfs Torg.

Val till Europaparlamentet

I samband med dag för val till Europaparlamentet, som sker vart femte år, flaggas på paradstängerna.

Invigning av West Pride

Som ett led i kampen för människors lika värde hissas regnbågsflaggan på paradstängerna vid invigningen av West Pride. Flaggningen sker vid en ceremoni på Gustaf Adolfs Torg.

FN-dagen och Europadagen

På FN-dagen och Europadagen hissas FN-flaggan respektive Europaflaggan på paradstängerna.

Officiella besök

Vid officiella besök till Göteborg kan aktuell nationsflagga hissas på paradstängerna och vid speciellt viktiga besök även på övriga markstänger, varvat med svenska flaggor. Svenska flaggan intar då alltid hedersplatsen enligt flaggregelbok. På paradstängerna flaggas normalt med utländsk flagga i mitten, omgiven av svenska flaggor. Om besöket är från ett EU-land, flaggas även med EU-flaggan.

Övrig flaggning på paradstängerna

Flaggning på paradstängerna sker vid rekommendation av regeringen eller länsstyrelsen samt vid andra tillfällen enligt särskilda beslut.

Riktlinjer för flaggning (Rikskommittén Sveriges Nationaldag)