Torg och allmänna platser

I Göteborg finns ett trettiotal offentliga toaletter som sköts av kommunen. Utöver dessa sköter JCDecaux 15 offentliga toaletter. Städning av toaletterna i stan sker varje dag.

Belysning

Trafikkontoret har ansvar för att det vi i dagligt tal kallar gatubelysningen fungerar.

Flaggning

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, flaggar på de officiella flaggstängerna, bland annat på Gustaf Adolfs Torg.