Torg och allmänna platser

Kommunen har hand om torg och andra allmänna platser samt stadens parker. Här hittar du information om hur kommunen sköter de allmänna platserna samt hur du ska göra om du vill använda någon plats, till exempel för att sälja saker på torget.

Här kan du hitta dricksvattenfontäner där du kan fylla på din vattenflaska gratis, eller bara dricka vatten när du är törstig.

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, flaggar på de officiella flaggstängerna, bland annat på Gustaf Adolfs Torg.

Trafikkontoret har ansvar för att gatubelysningen fungerar.

Under hösten 2018 placerar Trafikkontoret ut skyddsbarriärer i innerstaden. De första placeras ut under november, då tio av de totalt cirka 40 enheterna sätts ut.