Torg och allmänna platser

Kommunen har hand om torg och andra allmänna platser samt stadens parker. Här hittar du information om hur kommunen sköter de allmänna platserna samt hur du ska göra om du vill använda någon plats, till exempel för att sälja saker på torget.

Hitta dricksvattenfontäner

Här kan du hitta dricksvattenfontäner där du kan fylla på din vattenflaska gratis, eller bara dricka vatten när du är törstig. De fristående dricksvattenfontänerna står alltid på av hygieniska skäl.

Flaggning

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, flaggar på de officiella flaggstängerna, bland annat på Gustaf Adolfs Torg.

Belysning

Stadsmiljöförvaltningen har ansvar för att gatubelysningen fungerar.

Säkerhet på allmän plats

För att minska risken för att en eventuell fordonsattack genom att ett fordon färdas i hög hastighet på någon av våra folktätaste gator har stadsmiljöförvaltningen utfört ett antal åtgärder på stadens gator.