Volontärstädning

Vill du hjälpa till att hålla staden ren och snygg? Om du är privatperson eller tillhör en förening, hjälper park- och naturförvaltningen till med säckar och handskar samt hämtar upp skräpet om det är mycket.

Så här funkar volontärstädning

  • Städningen ska ske på allmän plats, inte inne i ett bostadsområde, källare, förråd eller dylikt.
  • Löv, grenar eller annat biologiskt material är inte skräp, låt det ligga kvar.
  • Om du vill ha hjälp med hämtning av skräp som du samlat eller hjälp med material för skräpplockning Kontakta Karl-Åke Johansson på telefonnummer 0728-55 45 52 eller karl-ake.johansson@ponf.goteborg.se . Städmaterial hämtas på vardagar mellan 07.00–15.00 på Skäpplandsgatan 31, Högsbo.

Blev det mycket skräp? Vi hämtar!

  • Vi ordnar med hämtning av säckar dagtid på vardagar. Övrig tid måste du själv ordna bortforsling av skräpet.
  • Alla säckar ska samlas på ett och samma ställe för att underlätta hämtning. Skräpet hämtas på den plats och tid som du angett i din anmälan.

Tack för att du bidrar till ett renare och mer hållbart Göteborg!

Göteborgs Stad är medlem i Håll Sverige Rents kommunnätverk.