Skräpplockardagarna

För att minska nedskräpning och samtidigt öka källsortering, återvinning och återanvändning anordnar staden varje vår Skräpplockardagarna. Målgruppen är Göteborgs barn och unga med målet att skapa hållbara attityder som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Tidig miljökunskap lär barn och unga att göra rätt

Syftet med Skräpplockardagarna är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga vad gäller nedskräpning och källsortering. Miljökunskap ska öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för närmiljön och samhället i stort. Barnen och ungdomarna lär sig tidigt att göra rätt, och kan föra kunskapen vidare.  Skräpplockardagarna arrangeras i samarbete med Håll Sverige rent. Det är också de som tillhandahåller material till skräpplockningen för förskolor och skolor.

Tänk på att vid anmälan först undersöka om din förskola/skola redan är anmäld. Vilka skolor som är anmälda kan du se på Håll Sverige Rents webbplats. Sista dag för anmälan och beställning av skräpplockarmaterial är den 31 maj. Tänk på att ni aktivt måste beställa skräpplockarpåsar på Håll Sverige rent webbshop, påsarna kommer inte automatiskt vid bara en anmälan. Påsarna kostar i övrigt inget att beställa.

Anmälan till Skräpplockardagarna 

Från 1 mars kan du som är pedagog och lärare anmäla dina klasser eller avdelningar och skolor till Skräpplockardagarna på webbplatsen - Håll Sverige rent 

Planera gärna er städdag tillsammans med skolans vaktmästare som vet vilka dagar sopkärlen töms. Det är jättebra om ni i möjligaste mån kan planera in er skräpplockning till vecka 16 och 17. Ni som städar andra veckor behöver meddela när ni ska städa till rachel.lichter@ponf.goteborg.se

Allt material skickas i en och samma sändning med möjlighet att redan i webshopen välja om ni behöver handskar. Handskarna levereras i paket om tolv par så välj det som ligger närmst i antal.

Nyfiken på vart tar skräpet vägen?

När förskolan och skolan inte har miljörum med källsortering hämtar renhållningsarbetarna endast säckar med restavfall som sedan går till förbränning. Säckar med sorterat avfall måste ni lägga i ett kärl avsett för det sorterade materialet (exempelvis plast, metall och så vidare). Om ni inte har egen källsortering, gå med barnen till närmaste återvinningsstation.