Snö och halka

Du ska kunna ta dig fram i staden även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid, samt sopning av gator och vägar när vintern är slut.

Snöröjning och halkbekämpning

Du ska kunna ta dig fram i staden även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid och när flisen sopas upp på våren på de vägar som stadsmiljöförvaltningen ansvarar för.

Skotta snö

Vintertid har du som fastighetsinnehavare ansvaret att sanda och skotta gång- bana/gångväg eller trottoar utanför din tomt. Om någon trillar och slår sig här, så är det alltså du som bär ansvaret. Det är tråkigt för den som trillar, och tråkigt för dig – som fastighetsinnehavare kan du bli skadeståndsskyldig om det händer en olycka.

Vanliga frågor om snöröjning

Det finns många frågor om snöröjning. Några av dem - och svaren på dem - har vi samlat här.