Om snöröjning och sopning av flis

Du ska kunna ta dig fram i staden även om det är halt eller har snöat. Här kan du läsa mer om vad som gäller för skottning och halkbekämpning vintertid och när flis ska vara borta på de vägar som trafikkontoret ansvarar för.

Den som är ansvarig för en väg i vanliga fall ansvarar även för snöröjning och halkbekämpning på vägen. Läs mer om ansvaret för de olika vägarna i Göteborg här.

Om du är fastighetsinnehavare har du också ett ansvar för vinterväghållning av gångbanor, gångvägar, trottoarer och trappor som ligger i anslutning till tomtens/fastighetens gräns. Läs mer om om fastighetsägarnas ansvar

Vi har beredskap under vintern

Under vinterperioden, 15 oktober-15 april, har vi alla resurser i full beredskap. Vi har cirka 140 olika fordon som kan användas vid snöröjning och halkbekämpning. Vid större snöfall finns det ytterligare fordon som kan kallas in.

Snöröjningen sker i huvudsak genom att vi plogar med traktor. Det finns ingen exakt tid när snöröjningen sker på en särskild gata, men det ska vara klart inom sex till 24 timmar efter att det har slutat snöa. Detta gäller vid så kallade "normala snöfall", med max tio centimeter snö.

Prioriteringar vid snöröjning och halkbekämpning

Prioritet 1: Huvudvägnätet, pendelcykelbanor*, gångvägar, gator i centrala staden, gator och vägar med kollektivtrafik och hållplatser. Backiga bostadsgator utanför centrum. I huvudvägnätet räknas i princip alla huvudleder, gator med busstrafik och de större industrigatorna.

Prioritet 2: Bostadsgator utanför centrum.

* Trafiknämnden har beslutat att pendelcykelvägarna ska prioriteras för att förbättra för cyklisterna även på vintern. Det innebär att pendelcykelbanorna kan vara renhållna samtidigt gångbanorna inte är skottade/vinterrenhållna/flisade. Ligger pendelcykelbanorna sida om sida med gångbanan ska även gångbanan röjas och halkbekämpas.

När plogas gatan?

När plogas gatan

Snöröjning startar
senast vid ett snödjup på

Ska vara klart inom
(efter avslutat snöfall)
Huvudvägnät 2 - 3 centimeter 6 timmar
Hållplatser 2 - 3 centimeter 6 timmar
Cykelbanor/gångvägar 2 - 3 centimeter 6 timmar
Branta bostadsgator 2-3 centimeter Innan bostadsgator
Bostadsgator 5 centimeter 12 timmar
Bostadsgator på Angered, Norra Hisingen och Torslanda 5 centimeter 24 timmar

Om det kommer mycket snö (mer än 10 centimeter) kan vi inte följa riktlinjerna ovan. Vid större snöfall, följ informationen här på stadens webbplats, eller gå direkt till www.goteborg.se/trafikkontoret

Halkbekämpning

Vid risk för halka

Vid risk för halka startar halkbekämpningen omedelbart, oavsett tid på dygnet.​ Halkbekämpning sker i huvudsak genom spridning av flis som är krossad sten. Vi använder inte grus eller sand. Det förekommer att flisning kompletteras med saltning. Halkbekämpningsmedel på huvudleder, gator med busstrafik samt större industrigator är vanligtvis fuktat salt.

Så bekämpar vi halka på olika typer av gator:

Hur och när vi sopar rent efter vintern

Trafikkontoret beräknar att vintersäsongen varar mellan den 15 oktober till den 15 april. Nedan beskriver vi när de olika sträckorna ska vara rensopade.

Gång- och cykelbanor

När vintern är över ska all flis på gång- och cykelbanor vara borta senast 30 april.

Bostadsgator

Bostadsgatorna är rensopade senast 31 maj.

Övriga platser

Övriga platser ska vara rensopade senast 31 maj.

Frågor och svar