Så städar vi staden

Staden städas året om, förutom när det är minusgrader och har snöat, då måste vi vänta tills det blir plusgrader igen.

Gator

Flertalet gator i staden har skyltar uppsatta som anger vilka tider man inte ska parkera sin bil på gatan för att ge utrymme för städmaskiner och annat underhåll. Finns inga skyltar uppsatta städas gatan minst tre gånger per år, från april till oktober. Industrigator städas var 14:e dag under perioden juni till november. All städning kompletteras med extra punktinsatser vid behov.

Cykelbanor

Cykelbanorna städas minst var 14:e dag. I centrala stan städas de oftare. När det behövs sätts punktinsatser med extra städning in på cykelbanorna.

Gångbanor, trottoarer och trappor

Gångbanor och trappor städas minst en gång varannan vecka, året runt. Vid behov kan punktinsatser med extra städning sättas in. I många fall är det fastighetsägaren som har en skyldighet att städa gångbanor, trottoarer och trappor. Här kan du läsa mer om vad som ingår i fastighetsägaransvaret. (länk till webbsida).

P-hus och p-platser

Städning är en viktig del i arbetet för att parkeringsplatserna ska upplevas trygga och säkra. P-hus och parkeringsplatser städas regelbundet, vissa städas en gång i veckan medan andra behöver städas varje dag. Dessutom görs 1 gång/år en omfattande städning av p-husen då golv, väggar och tak rengörs.

Hållplatser

Buss- och spårvagnshållplatser samt eventuella väntkurer ska hållas rena. Vid behov ska även området kring hållplatsen städas (upp till en meters avstånd från hållplatsen). Papperskorgarna vid hållplatserna i centrum töms dagligen, de som är uppsatta lite längre bort från centrum töms två gånger per månad. Trafikverket ansvarar för hållplatserna vid de statliga vägarna, exempelvis väg 158.

Tömning av papperskorgar

Papperskorgarna i centrala stan töms dagligen, med extra tömningar på vissa platser under perioden maj till september. I övriga delar av staden töms papperskorgarna utifrån hur mycket de används. Papperskorgarna vid hållplatserna i centrum töms dagligen, de som är uppsatta lite längre bort från centrum töms två gånger per månad. Läs mer om papperskorgar i Göteborg här.