Felanmäl trasiga trafiksignaler

Ibland går trafiksignalerna (trafikljusen) sönder. Då gäller det att du cyklar eller går försiktigt och följer de skyltar som gäller. Här finner du information om hur du anmäler trasiga trafikljus.

Göteborgs Stad har 5567 trafiksignaler fördelade på 256 anläggningar. Totalt har staden ansvar för drygt 100 000 ljuspunkter.

Trafikkontoret ansvarar för stadens belysning på gator och torg. Vissa vägar har staten ansvar för genom Trafikverket.

En tumregel kan vara att gator med namn tillhör Göteborgs Stad, vägar med siffror (som riksväg 155 eller E6) är Trafikverkets.

    Så här gör du en felanmälan

    Kontakta Göteborgs Stad via telefon, e-post eller brev.

    Du kan också använda vårt webbformulär.

    Vad händer när du anmält fel på trafiksignaler?

    Fel som innebär risk för elolycka eller fara för trafikanter åtgärdas inom två timmar. Övriga fel som anmäls under vardagar klockan 7–16 åtgärdas under dagen. Övrig tid görs en bedömning hur viktig anläggningen är utifrån trafiksäkerhet.