Trafiksäkerhet

Här hittar du information om hur Göteborgs Stad jobbar med trafiksäkerhet och om hur du själv kan bidra till en trafiksäkrare stad.

Om trafiksäkerhet

I Göteborg arbetar vi utifrån nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är grunden för vårt kontinuerliga arbete med trafiksäkerhet.

Häckar och buskar

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn syns inte bakom en hög häck.

Blomlådor som trygghetsåtgärd

Vi arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten i Göteborg på olika sätt. Men om du upplever att bilisterna ändå kör för fort där du bor så kan blomlådor vara något för din bostadsgata.

Trygg väg till skolan

Alla barn i Göteborg ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Därför lägger vi stort fokus på att se till att miljön runt skolorna är säker. Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna på morgnar och eftermiddagar, desto otryggare blir trafikmiljön. Vi arbetar med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå, cykla eller åka kollektivt med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

Hastighetsbegränsningar och trafiksäkerhetsåtgärder

Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten. Hastigheten har också stor betydelse för tryggheten, miljön, tillgängligheten och stadens karaktär.