Trafikregler

Riksdagen beslutar om trafikregler (lagar) som gäller för hela Sverige. Men det finns också lokala trafikregler - trafikförordningar.

Miljözon

I Göteborg har vi problem med dålig luftkvalitet. Det beror på utsläpp från bland annat trafiken. Problemet är gemensamt för de flesta storstäder.

Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång ger onödiga utsläpp och kan orsaka hälsobesvär. Därför får du inte låta bilen gå på tomgång mer än en minut.

Trafikregler och lokala trafikföreskrifter

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen beslutat om, men det finns även lokala trafikregler. Här hittar du information om vilka transport- och trafikregler du behöver ta hänsyn till i Göteborg.

Dubbdäcksförbud

På Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg får du inte köra med dubbdäck. Har du dubbdäck på bilen måste du välja en annan väg. Bryter du mot förbudet kan du få böter.

Regler och dispenser för yrkestrafik

Under Företagare hittar du de regler och dispenser som gäller för yrkestrafik i Göteborg.