Aktuella vägarbeten

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

Aktuellt

 • Tillfällig gångpassage på Gullbergs Strandgata 18–29 mars 2019

  Publicerad 14 mars 2019
  Mellan 18 och 29 mars kommer projekt Hisingsbron att utföra arbeten i direkt anslutning till gång- och cykelbanan på Gullbergs Strandgata. Arbetet innebär en del tunga lyft och svetsning, vilket betyder att man behöver skydda gångtrafikanter genom att leda dem genom en containerpassage.
 • Upprustning av gator vid Nya Munkebäck mars – juni 2019

  Publicerad 11 mars 2019
  mars startar vi upprustningen av gator vid det nya bostadsområdet Nya Munkebäck. Arbetet börjar på Bromeliusgatan och Ahrenbergsgatan som också får nya parkeringsplatser, belysning och planteringar. Senare i vår påverkar arbeten på den östra sidan om Munkebäcks Allé framkomligheten på cykelbanan. Du som cyklar kommer fram på gatans västra sida.
 • Ledningsarbeten utmed Södra vägen mars – augusti 2019

  Publicerad 11 mars 2019
  Den 12 mars startar ledningsarbeten utmed Södra vägen, på sträckan mellan Engelbrektsgatan och Berzeliigatan. Gatorna kommer att vara öppna under byggtid men framkomligheten är begränsad på de delar av Engelbrektsgatan och Södra Vägen där vi är och arbetar.
 • Markarbeten vid området kring Saffransgatan pågår under 2019

  Publicerad 5 mars 2019
  Vi fortsätter nu arbetena runt Saffransgatan där vi bygger ledningar och vägar för kommande byggnation av nya bostadshus. Vi kan behöva spränga på vissa platser för att kunna utföra arbetena och hoppas på er förståelse för detta.
 • Lillhagsparken etapp 1

  Publicerad 31 januari 2019
  Utbyggnad av VA och gator pågår och beräknas färdigställas under sommaren 2019. Arbetet utförs etappvis för att möjliggöra framkomligheten till entréer och varuintag under arbetsperioden.
 • Vi stänger Vikingsgatan 1 januari – 30 april

  Publicerad 10 januari 2019
  Vasakronan bygger hotell- och kontorshuset Kvarteret Platinan vid Gullbergs Strandgata 3-7. Montage av husets stomme skall utföras. Detta medför en ökad mängd byggtrafik och därför behöver Vikingsgatan stängas av.
 • Vi bygger nya pendelcykelstråk längs med Björlandavägen januari 2019

  Publicerad 18 december 2018
  På sträckan mellan Sankt Olofsgatan och Swedenborgsplatsen bygger vi nya pendelcykelstråk och gångbanor under 2019/2020. Bygget är en del av en större satsning på pendelcykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt. Det blir också ny belysning, skydd mot buller och bättre dagvattenhantering i området.
 • Arbeten på Kvibergsvägen november 2018 – sommaren 2019

  Publicerad 16 november 2018
  Måndagen den 19 november startar vi vägarbetet vid det nya bostadsområdet Kvibergs ängar. Vi rustar upp gång- och cykelbanor längs Kvibergsvägen och anslutande vägar till högre standard. En ny rondell byggs på Kvibergsvägen med anslutning mot Kvibergsområdet och det nya bostadsområdet. I anslutning till rondellen anlägger vi nya busshållplatser.
 • Ny hållplats vid Rambergsvallen

  Publicerad 4 oktober 2018
  Det ska bli lättare och tryggare att åka kollektivt från Rambergsvallen. Idag gör trappor och gångtunnel det svårt och otryggt att ta sig till och från hållplatsen. Nu gör vi en rejäl upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplats Rambergsvallen. När allt är klart sommaren 2019 passerar gående och cyklister över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen i stället för under gatan i tunnel.
 • Ny sluttid för Vasabron – bron öppnar juli 2019

  Publicerad 26 september 2018
  En stor del av den tidigare entreprenörens spontkonstruktion var så bristfällig att den måste göras om från grunden. Något som försenar projektet med ytterligare fem månader.
 • Ny cykelbana i östra Göteborg

  Publicerad 29 augusti 2018
  Arbetet med att bredda cykelbanan längst med Munkebäcksgatan, Härlandavägen och Torpagatan fortsätter. På kartan nedan ser du var arbete pågår i slutet av augusti/september.