Aktuella vägarbeten

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

Trafikinformation

Aktuellt

 • Nya bullerskyddsskärmar på Östra Torpavägen, start måndag 2 mars

  Publicerad 27 februari 2020
  Arbete med bullerskyddsåtgärder runt Torpaskolan pågår för att förbättra ljudmiljön i området. Den 2 mars påbörjas arbete med uppförande av nya bullerplank längs Östra Torpavägen. Arbetet kommer medföra viss begränsning i trafiken då arbetsområdet orsakar en avsmalning av körfältet.
 • Trafikomläggning på Långströmsgatan, 3 mars

  Publicerad 25 februari 2020
  På tisdag den 3 mars genomförs en trafikomläggning till den nya permanenta huvudvägen på Långströmsgatan. Trafikomläggningen genomförs under dagtid och kan innebära något begränsad framkomlighet.
 • Spårarbete i korsningen Såggatan/Karl Johansgatan, 24 - 28 februari

  Publicerad 21 februari 2020
  Spårarbete kommer att genomföras i korsningen Såggatan/Karl Johansgatan den 24 – 28 februari mellan klockan 07.00 – 23.00. Arbetet påverkar spårvagnstrafiken 25 – 27 februari mellan klockan 09:00 - 15:00.
 • Nattligt spårarbete vid Valand, 19 - 20 mars

  Publicerad 18 februari 2020
  Spårarbete skall utföras vid Valand för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras 19 – 20 mars mellan klockan 22.00 – 06.00.
 • Nattligt spårarbete vid Linnéplatsen, 18 - 20 mars

  Publicerad 18 februari 2020
  Spårarbete måste utföras i spåret vid Linnéplatsen för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att utföras mellan den 18 – 20 mars klockan 22.00 – 06.00.
 • Nattligt spårarbete på Stampgatan vid Åkareplatsen, 16 - 19 mars

  Publicerad 17 februari 2020
  Spårarbete skall utföras på Stampgatan vid Åkareplatsen för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras under nattetid den 16 – 19 mars mellan klockan 22:00 – 06.00.
 • Spårarbete på Stampgatan, 21 februari - 27 mars

  Publicerad 13 februari 2020
  Arbete måste utföras på Stampgatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras i etapper mellan den 21 februari – 27 mars, med start vid Stampgatan/Alströmergatan i riktning mot Stampgatan/Lilla Stampgatan.
 • Ny cykelbana på Kärralundsgatan (etapp 2), 2 - 23 mars

  Publicerad 12 februari 2020
  Det ska bli tryggare och säkrare att cykla på Kärralundsgatan. Från Delsjövägen till Lundenskolan byggs sedan oktober 2019 en ny cykelbana på gatans södra sida. Den 2 mars planeras den andra etappen starta. Etapp 2 sträcker sig från Welandergatan fram emot Skillnadsgatan och kommer att pågå i cirka tre veckor. Vi kommer att riva och bredda den befintliga trottoaren och anlägga en ny dubbelriktad cykelbana.
 • Salviagatan / Muskotgatan är avstängd fram till 20 mars 2020

  Publicerad 7 februari 2020
  Nu är våra arbeten runt Gårdstens Centrum igång, där vi kommer att bygga ut ledningssystemen och färdigställa gator och mark för kommande entreprenader. Salviagatan / Muskotgatan är avstängd för trafik mellan den 9 december 2019 – 20 mars 2020.
 • Cykelfartsgata på Karl Johansgatan, 10 februari - augusti 2020

  Publicerad 5 februari 2020
  Arbetet med en ny cykelfartsgata på Karl Johansgatan fortsätter och kommer att utföras längs Karl Johansgatan emellan Såggatan – Kustgatan under perioden februari – augusti 2020. Arbetena utförs i etapper och sker vardagar mellan klockan 07 – 19.
 • Projekt Hisingsbron lägger om trafiken

  Publicerad 30 januari 2020
  Den 7 februari påbörjar projekt Hisingsbron ett arbete med att montera stål till den del av bron som går på land – Kollektivtrafikbron. I samband med detta läggs biltrafiken om. Bron mellan Södra och Norra sjöfarten kommer att öppnas igen och den nya Stadstjänarebron stängs för biltrafik västerut
 • Fortsatt helgarbete på Lergöksgatan, januari – februari 2020

  Publicerad 24 januari 2020
  Arbeten på Lergöksgatan kommer fortsättningsvis att genomföras under helger mellan klockan 9 -18. Arbeten som utförs i form av borrning i både jord, lera, sten och berg innebär något förhöjt buller under arbetsperioden.
 • Byggnation av bullerplank längs med Björlandavägen, december 2019 - vår 2020

  Publicerad 19 december 2019
  Arbetet med att bygga bullerplank och gräva drändike längst med Björlandavägen etapp 1 är nu påbörjat. Drändiket kommer utföras först och bullerplanket till våren. Etapp 1 sträcker sig från Sankt Olofsgatan till Toleredsgatan.
 • Gårdsten Centrum – Salviagatan / Muskotgatan stängs av, 9 december 2019 - 17 februari 2020

  Publicerad 3 december 2019
  Serneke kommer att stänga av Salviagatan / Muskotgatan mellan den 9 december 2019 – 17 februari 2020. Kollektivtrafiken kommer att påverkas av detta. All busstrafik kommer att gå på Gårdstensvägen med ett nytt hållplatsläge vid Ingo (bensinstationen) på Gårdstensvägen.
 • Opaltorget – Nytt centrum (etapp två), december 2019 - september 2020

  Publicerad 3 december 2019
  Ett tryggare och mer levande område - det är visionen för det nya Opaltorget som långsamt växer fram. I etapp två kommer bland annat ett nytt centrumkvarter växa fram med nya bostäder, butiker och verksamheter.
 • Ny gång- och cykelbana vid Kobbegården, byggstart i december 2019

  Publicerad 29 november 2019
  Det ska byggas en ny gång-och cykelbana på Kobbegårdsvägen. I december 2019 påbörjas arbeten med ledningar, fyllning och packning på vägen. Arbetena kommer att utföras vardagar mellan klockan 07 – 16.
 • Färdigställande av lokalgator - Långängen 28 oktober 2019

  Publicerad 28 oktober 2019
  De sista husen i området är färdigställda och Betonmast har fått i uppdrag av Trafikkontoret att färdigställa de sista lokalgatorna.
 • Avstängning gång- och cykelbana vid Hjalmar Brantingsgatan från augusti 2019 till sommaren 2021

  Publicerad 22 oktober 2019
  Avstängning av gång- och cykelbana, Hjalmar Brantingsgatan från 12 augusti 2019 till sommaren 2021. FO Peterson & Söner Byggnads AB samt Sverigehuset/Skanska har påbörjat arbetet med två nya bostadskvarter vid Rambergsvallen utmed Hjalmar Brantingsgatan.
 • Ny cykelbana på Kärralundsgatan - 21 oktober

  Publicerad 15 oktober 2019
  Det ska bli tryggare och säkrare att cykla på Kärralundsgatan. Från Delsjövägen till Lundenskolan byggs med start i oktober en ny cykelbana på gatans södra sida med start 21 oktober 2019.
 • Byggnation av cykelbanor längs med Toredalsgatan - Etapp två med start V.41

  Publicerad 9 oktober 2019
  Arbetet med att bygga cykelbanor längst med Toredalsgatan påbörjades i somras och utförs etappvis med en delsträcka och sida i taget. På kartan nedan ser du vart arbete pågår i höst/vinter. Etappvist arbete – V.41 påbörjas etapp två
 • Körfält på Södra sjöfarten stängs från och med vecka 39

  Publicerad 18 september 2019
  Under vecka 39 påbörjar projekt Hisingsbron arbeten nära Södra sjöfarten. Arbetena innebär schaktning och spontning och av säkerhetsskäl behöver därför de två körfälten närmast schakten stängas. Ett körfält kommer att vara fortsatt öppet.
 • Byggnation av ny cykelfartsgata på Karl Johansgatan, 16 september 2019 - 1 augusti 2020

  Publicerad 9 september 2019
  Karl Johansgatan kommer anläggas med en ny cykelfartsgata på sträckan mellan Såggatan och Kustgatan. Arbetena utförs i etapper, vardagar klockan 07 – 19, under perioden 16 september 2019 - 1 augusti 2020.
 • Upprustning av Munkebäcks Allé påbörjas 9 september

  Publicerad 3 september 2019
  Med start måndagen den 9 september byggs hela Munkebäcks Allé om till stadsgata med nya planteringar, gång- och cykelbanor och parkeringsfickor. Gatan ska också bli lättare och tryggare att korsa med flera nya övergångsställen. Helt klara beräknar vi vara sommaren 2020.
 • Byggnation av ny gång- och cykelbana mellan Stabbetorget och Smögengatan, hösten 2019 - våren 2020

  Publicerad 27 augusti 2019
  Snart börjar trafikkontoret byggnationen av en ny gång- och cykelbana mellan Stabbetorget och Smögengatan. Detta är ett steg i att förstärka kommunikationsvägar för gång och cykeltrafik i området. gång- och cykelbanan kommer att förläggas i området mellan Stabbegatan/Lådspikargatan och Bovallstrandsgatan. Arbetet består dels i att bredda befintlig gångbana (röd sträcka) samt en helt ny sträckning (blå sträcka).
 • Nybyggnation av gator i Östra Kålltorp, augusti 2019 - februari 2020

  Publicerad 14 augusti 2019
  Under augusti 2019 kommer vi (Västkustens Mark & Asfalt AB) att påbörja arbetet med nybyggnation av gator och va-ledningar mellan Torpagatan och Sanatoriegatan. Arbetet kommer att pågå till och med vintern 2020/2021. Vi utför arbetet åt Trafikkontoret, Göteborgs Stad.
 • Upprustning av Brunnsparken pågår från augusti 2019 till mars 2020

  Publicerad 7 augusti 2019
  På uppdrag av Göteborg Stad, park- och naturförvaltningen ska Svevia förvandla parken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats. Arbetet kommer att pågå från den 5 augusti 2019 till den 31 mars 2020.
 • Byggnation av cykelbanor längs med Toredalsgatan, 5 augusti 2019 - sommaren 2020

  Publicerad 1 augusti 2019
  Arbetet med att bygga cykelbanor längst med Toredalsgatan påbörjas den 5 augusti. På kartan nedan ser du var arbete pågår efter sommaren. Arbetena kommer att utföras etappvis med en delsträcka och sida i taget.
 • Arbeten på Lergöksgatan - omläggning från den 11 juni

  Publicerad 27 maj 2019
  Vi kommer lägga om trafiken den 11 juni för trafikanter som kör Lergöksgatan förbi Munspelsgatan. Korsningen Lergöksgatan/Munspelsgatan stängs därmed av helt.
 • Avstängning av gångväg vid Ullevimotet, 13 maj 2019 - 2022

  Publicerad 25 april 2019
  Skanska har påbörjat arbetet med Citygate som är ett 37 våningar högt kontorshus. För att minimera skaderisk för förbipasserande gångtrafikanter kommer gångvägen över E6/E20 vid Ullevimotet att stängas från och med 2019-05-13.
 • Arbeten på Munspelsgatan och Lergöksgatan, april 2019 - våren 2020

  Publicerad 28 mars 2019
  Snart börjar vi arbeten längs med Lergöksgatan och Munspelsgatan. Vi kommer att flytta större vatten- och avloppsledningar som idag ligger under parkeringen så att de istället hamnar under Lergöksgatan.