Aktuella vägarbeten

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

Trafikinformation

Aktuellt

 • Nattligt spårarbete vid Wieselgrensplatsen 17-21 januari

  Publicerad 13 januari 2022
  Arbete måste utföras vid Wieselgrensplatsen för att öka säkerheten i spårvagns-trafiken. Arbetet kommer att genomföras dagtid den 17 januari och nattetid mellan den 17 – 21 januari klockan 22:00 – 06:00. Arbetet kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.
 • Nattligt spårarbete vid Väderilsgatan 18-21 januari

  Publicerad 13 januari 2022
  Spårarbete måste utföras vid Väderilsgatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras nattetid mellan den 18 – 21 januari klockan 22:00 – 06:00 och kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.
 • Ledningsarbeten på Heurlins Plats

  Publicerad 3 januari 2022
  Måndagen den 10 januari planerar vi att starta ledningsarbeten på Heurlins Plats. Ledningsarbetet sträcker sig längs Folkets Hus östra fasad fram till Lagerhuset och beräknas i sin helhet att pågå i cirka 8 veckor. Entrén till biograf Draken är öppen och filmfestivalen pågår som vanligt.
 • Ombyggnation av Backavägen, 10 januari – 28 februari

  Publicerad 22 december 2021
  Den 10 januari kommer trafikkontoret att påbörja arbetet med ombyggnation av cirkulationer till korsningar vid Backavägen. Ombyggnad av cirkulationerna är en förutsättning för att den befintliga trafiken ska fungera säkert under de stora kommande projekten i området.
 • E45 stängs av p.g.a. rivning av Götaälvbron, vecka 7 – 8 2022 (14 — 27 februari)

  Publicerad 17 december 2021
  Under vecka sju och åtta stängs E45:an av helt i höjd med Lilla Bommen, då sista delen av Götaälvbron, den del som står över E45, ska rivas.
 • Arbeten längs Mölndalsvägen, 7 december 2021 – januari/februari 2022

  Publicerad 6 december 2021
  I samband med bostadsbyggandet som pågår i området utför trafikkontoret i samarbete med Veako ombyggnad av gång- och cykelväg samt p-fickor i området. Snart påbörjas arbetena utmed Mölndalsvägen. Arbetena beräknas pågå med start på tisdag 7 december och pågå till jan-feb 2022.
 • Utbyte av Bullerplank på Björlandavägen, november 2021 – januari 2022

  Publicerad 9 november 2021
  Bullerplanket som idag finns på Björlandavägen har drabbats av röta och behöver därav ersättas med ett nytt. Arbetet utförs från november 2021 – januari 2022 och kommer att pågå vardagar mellan klockan 07 -16.30.
 • Markarbete på Billerudsgatan, november 2021 – februari 2022

  Publicerad 29 oktober 2021
  Under hösten och vintern 2021/2022 bygger trafikkontoret om en cirka 400 meter lång sträcka på befintlig gång- och cykelbana till pendlingscykelbana längs Torpavallsgatan. Sträckan gäller Kaggeledsgatan – Billerudsgatan. Arbetet på Billerudsgatan utförs vardagar mellan klockan 07 – 16 med start måndag 8 november och beräknas pågå till februari 2022.
 • Arbeten på Vikingsgatan, 11 oktober 2021 – mars 2022

  Publicerad 7 oktober 2021
  Arbetet med höjningen av gatorna runt Kv. Platinan fortsätter. På måndag 11 oktober kommer Gullbergs Strandgata att öppnas upp för fordon, gång och cykeltrafik. Sedan påbörjas arbetet med höjning av Vikingsgatan som omfattar uppfyllning med lättfyllnad, ledningsarbeten och ytskikts förändringar mot Kv. Kopparn.Vikingsgatan och del av Kilsgatan kommer att vara avstängd för all fordonstrafik.
 • Vägarbete på Aröds industriväg, 11 oktober – sommaren 2022

  Publicerad 1 oktober 2021
  Utbyggnaden av Aröds Industriväg är en förberedande entreprenad av projektet Lundbyleden och syftar till att säkerställa gatans funktion i det övergripande trafikala behovet. Arbete utförs på vardagar mellan klockan 06.45 – 16.00.
 • Ombyggnation av gång- och cykelbana längs Sten Sturegatan påbörjas i augusti 2021

  Publicerad 30 juni 2021
  I augusti startar arbetet med ombyggnad och upprustning av cykelbanan längsmed Sten Sturegatan. Arbetet planeras att vara färdigställt vintern 2021/2022.
 • Avstängning av gångväg vid Ullevimotet, 13 maj 2019 - 2022

  Publicerad 25 april 2019
  Skanska har påbörjat arbetet med Citygate som är ett 37 våningar högt kontorshus. För att minimera skaderisk för förbipasserande gångtrafikanter kommer gångvägen över E6/E20 vid Ullevimotet att stängas från och med 2019-05-13.