Trafik Göteborg

Trafik Göteborg finns till för alla som rör sig i trafiken – oavsett trafikslag. Ladda ned Trafiken.nu-appen, prenumerera på nyhetsbrevet, följ Trafik Göteborg på Facebook och bli en planerande trafikant du med!

Göteborg är inne i en av stadens mest intensiva byggperioder någonsin. Parallellt med att bostäder och kontor byggs pågår också ett stort antal infrastrukturprojekt vilka tillsammans påverkar trafiken och därmed även framkomligheten.Det blir därför allt viktigare för trafikanter i Göteborgsregionen att planera sin resor, något man gör bäst med hjälp av följande tjänster och verktyg från Trafik Göteborg:  

  • Trafiken.nu-appen: visar trafikläget i realtid, erbjuder möjlighet till push-notiser om trafikstörningar, erbjuder möjlighet att se trafikläget i webbkameror. 
  • Trafiken.nu på webben: förutom att trafikläget även här visas i en realtidskarta ges möjlighet till fördjupad trafikinformation; även här finns möjlighet att se trafikläget i webbkameror. 
  • Veckans trafik: veckobrev med nyheter och notiser om aktuella och kommande trafikstörningar samt fördjupad trafikinformation. Prenumerera genom att fylla i din e-postadress på trafiken.nu.
  • trafikgoteborg.se: webbsajt med trafiknyheter samt länkar till all tänkbar trafikinformation du behöver ha tillgång till.
  • Framkomlighetskartan: webbsajt med information om framkomligheten på lite längre sikt.
  • Facebook: Följ Trafik Göteborg på Facebook! På det sättet får du snabbt information om kommande trafikstörningar och andra nyheter med koppling till Göteborgstrafiken.

Om Trafik Göteborg

Trafik Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som har i uppdrag att hjälpa trafikanterna i Göteborgsregionen att planera sina resor på bästa möjliga sätt.

Detta gör man genom att tillhandahålla ovan nämnda tjänster, men också genom att ha en vägtrafikledning som dygnet runt arbetar med trafikledning och trafikinformation. Bevakningen och styrningen sker bland annat med hjälp av över 500 kameror, digitala vägskyltar och via ständig direktkommunikation med polis, räddningstjänst, Sveriges Radios trafikredaktion och – inte minst – trafikanterna på vägarna.

Tips och idéer?

Trafik Göteborg vill bli ännu bättre på informationen som går ut till trafikanterna! Har du förslag på hur information kan förbättras? Kontakta Trafik Göteborgs trafikredaktion.