Trafikläget just nu

Göteborg förändras. Trafiken ska anpassas till nya förutsättningar och nya krav. Det är ett politiskt mål att biltrafiken ska minska till fördel för kollektiv- och cykeltrafik.

På trafiken.nu kan du se hur det ser ut i trafiken just nu. Trafiken.nu finns även som app. Läs mer på trafiken.nu.

Trafikkontorets kameror ger dig möjlighet att se trafikläget just nu. De uppdateras varje minut.

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

Kommunens vägar och spårvagnsspår sköts av trafikkontoret. Vi ser till att Göteborg städas och att snön röjs undan. Det är också vi som underhåller stadens trafiksignaler och belysning.

Göteborg är en evenemangsstad. Och de stora evenemangen påverkar trafiken.

Håll koll på trafiken i Göteborg! Med Trafiken.nu kan du planera dina resor och transporter i förväg, prenumerera på trafiknyheter – eller se hur du kan kombinera olika färdsätt för smidigaste resan.