Trafikinformation

Göteborg förändras. Trafiken ska anpassas till nya förutsättningar och nya krav. Det är ett politiskt mål att biltrafiken ska minska till fördel för kollektiv- och cykeltrafik.

Trafiken.nu

På trafiken.nu kan du se hur det ser ut i trafiken just nu. Trafiken.nu finns även som app. Läs mer på trafiken.nu.

Trafikkameror

Stadsmiljöförvaltningens kameror ger dig möjlighet att se trafikläget just nu. De uppdateras varje minut.

Aktuella vägarbeten

Vi bygger ett nytt Göteborg. Stadens trafik ska anpassas till framtidens behov. Med fler bussar, spårvagnar, pendeltåg och cykelbanor blir det lättare att resa och hitta nya, bättre vägvanor. Men förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg.

Evenemangstrafiken i Göteborg

Göteborg är en evenemangsstad. Och de stora evenemangen påverkar trafiken.

Trafik Göteborg

Trafik Göteborg finns till för dig som rör dig i trafiken – oavsett trafikslag. Vi ger dig den trafikinformation som du behöver för att hålla dig uppdaterad om aktuella händelser i trafiken och för att kunna planera din resa på bästa sätt.