Statistik över skadade och döda i trafiken

Färre skadas och dödas i Göteborgstrafiken

Färre svårt skadade och dödade

Diagrammen visar utvecklingen mot Göteborgs Stads uppsatta trafiksäkerhetsmål för år 2020. Den gröna linjen är en mållinje för det uppsatta trafiksäkerhetsmålet, den svarta linjen visar utfallet.

Antal skadade per år

I tabellen visas antal skadade per år och hur utveckling ser ut mot det uppsatta målet.

Antal dödade per år

I tabellen visas antal dödade per år och den utveckling som är mot det uppsatta målet.

Om statistiken

Statistiken över de skadade bygger på information som rapporterats från akutsjukvården till Transportstyrelsens olycks- och skadedatasystem STRADA. De som skadats i trafiken men inte uppsöker ett akutsjukhus finns inte med i statistiken.

Till största delen är informationen insamlad på akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus. Det finns också en del information som kommer från akutmottagningen på Kungälvs sjukhus eller andra akutmottagningar.

I statistiken finns endast personer som fått skador med ett ISS-värde högre än 3 med. ISS-värdet är ett index för sannolikheten att överleva med en eller flera skador. Mer om ISS på Transportstyrelsen

Statistiken över dödade bygger på information inrapporterad i STRADA från sjukvård eller polis.

Hur många skadas i Göteborgstrafiken. Uppdelning i typ av trafikant.

Hur många skadas i Göteborgstrafiken. Uppdelning i typ av trafikant.

Filer och dokument