Begär skadestånd

Om du anser att Göteborgs Stad har vållat dig eller din egendom skada kan du ha rätt till skadestånd. Här finns blankett för att begära skadestånd.

Information och regler

Du som begär skadestånd måste visa att staden, eller en entreprenör som staden har anlitat, har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse.

Skadeståndsanspråk

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. För att du ska få ditt ärende prövat är det viktigt att det framgår var och när skadan har inträffat och vad det är som har hänt.

Blankett för begäran om skadestånd

Skicka blanketten direkt till den som du anser har orsakat skadan

När du har fyllt i blanketten med alla uppgifter skickar du den direkt till den förvaltning, eller det bolag inom Göteborgs Stad som du anser har orsakat skadan.

Kontaktuppgifter till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag

Här hittar du kontaktuppgifter till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Förvaltningar i Göteborgs Stad

Bolag i Göteborgs Stad

Överklaga beslut om skadestånd

Om du inte är nöjd med beslutet i ditt skadeståndsärende kan du överklaga.

Överklaga beslut om skadestånd