Begär skadestånd

Om du anser att Göteborgs Stad har vållat dig eller din egendom skada kan du ha rätt till skadestånd. Här finns information om hur du gör och vart du ska vända dig.

Information och regler

Du som begär skadestånd måste visa att Göteborgs Stad, eller en entreprenör som staden har anlitat, har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse.

Vet du inte vart du ska skicka ditt skadeståndsanspråk?

Om du är osäker på vilken verksamhet du ska skicka ditt skadeståndsanspråk till kan du höra av dig till Göteborgs Stads kontaktcenter. De kan hjälpa dig att ta reda på om det är Göteborgs Stad du ska vända dig till och i så fall vilken förvaltning eller bolag. 

Så gör du

Ärende till trafikkontoret

Om ditt ärende ska till trafikkontoret ansöker du här genom att fylla i ett digitalt formulär.

Begär skadestånd från trafikkontoret

Ärende till övriga verksamheter i Göteborgs Stad

Gäller ditt ärende andra verksamheter i Göteborgs Stad ska du skicka blanketten direkt till den verksamhet som du anser har orsakat skadan.

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. För att du ska få ditt ärende prövat är det viktigt att det framgår var och när skadan har inträffat och vad det är som har hänt.

Blankett för ansökan om skadestånd

När du har fyllt i blanketten med alla uppgifter skickar du den direkt till den förvaltning, eller det bolag inom Göteborgs Stad som du anser har orsakat skadan.

Kontaktuppgifter till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag

Här hittar du kontaktuppgifter till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Förvaltningar i Göteborgs Stad

Bolag i Göteborgs Stad

Överklaga beslut om skadestånd

Om du inte är nöjd med beslutet i ditt skadeståndsärende kan du överklaga.

Överklaga beslut om skadestånd