Skadestånd

Om du anser att Göteborgs Stad har vållat dig eller din egendom skada kan du ha rätt till skadestånd. Här finns blankett för att begära skadestånd.

De allra flesta skadeärenden som anmäls leder inte till att något skadestånd betalas ut. Är du inte nöjd med Göteborgs Stads beslut i ditt ärende finns möjlighet att överklaga.