Skadestånd

Begär skadestånd

Om du anser att Göteborgs Stad har vållat dig eller din egendom skada kan du ha rätt till skadestånd. Här finns information om hur du gör och vart du ska vända dig.

Överklaga

De allra flesta skadeärenden som anmäls leder inte till att något skadestånd betalas ut. Är du inte nöjd med Försäkrings AB Göta Lejons beslut i ditt ärende finns möjlighet att överklaga.