Häckar och buskar

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn syns inte bakom en hög häck.

För att kunna förhindra och förebygga olyckor finns det en del du bör tänka på.

Har du hörntomt?

I så fall ska du hålla efter din växtlighet vid hörnet av tomten, inom den så kallade sikttriangeln. Sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt varje håll från ditt tomthörn. Inom sikttriangeln får dina växter inte vara högre än 80 cm. Om det finns en trottoar vid korsningen får växtligheten vara högst 70 cm hög. Samma mått gäller för murar, plank och staket.

Bilden visar en sikttriangel.

Bilden visar en sikttriangel.

Har du utfart mot gatan?

Har du en utfart som vetter mot en gata får dina växter inte vara högre än 80 cm inom ett avstånd på 2,5 meter åt vardera håll från utfarten. Om det finns en trottoar vid utfarten får växtligheten inte vara högre än 70 cm inom dessa 2,5 meter. Håller du dessa höjder kan du se andra trafikanter när du kör ut från din tomt och de har inga problem att se dig.

Hus med utfart mot trottoar med mått som visar hur hög växtligheten runt utfarten får vara.

Ligger din tomt intill en gata?

För att man inte ska riskera att gå, cykla eller köra in i grenar ska det vara en fri höjd på 3,5 m över gångbana, trottoar och cykelbana och en fri höjd på 4,7 m över en bilkörbana. Detta innebär att grenar från träd, häckar och buskar inte får sticka ut på gångbana, trottoar, cykelbana och bilkörbana inom denna höjd.

Om du planterar nytt, tänk på att växterna placeras med god marginal innanför tomtgränsen. Stora träd och buskar planteras minst 2 meter och mindre växter minst 0,6 meter från tomtgränsen.

Några enkla tips

Några enkla åtgärder i god tid före och under sommaren som kan rädda liv.

Klipp din häck varje år i februari-mars och under juli månad. Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet". Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Häckar som skymmer

Tillsynsansvar

Tillsynsansvar för siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara har Stadsbyggnadskontoret utifrån Plan-och Bygglagen.

Tillsynsansvar för växtlighet som växer utanför tomtgräns och som hindrar gång- och eller annan trafik har stadsmiljöförvaltningen utifrån Jordabalken.