Häckar och buskage

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn syns inte bakom en hög häck.

För att kunna förhindra och förebygga olyckor finns det en del du bör tänka på.

Har du hörntomt?

Gatuhörn: Den så kallade sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt. Inom den bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan.

Cykelvägskorsning: Samma krav som för gatuhörn gäller – oavsett om det handlar om två cykelvägar som korsar varandra eller om en cykelväg korsar gatan. Även här bör dina växter sträcka sig högst 80 cm över gatan inom sikttriangeln.

Har du utfart mot gatan?

Om din tomt gränsar mot en gata ska du se till att dina växter sträcker sig högst 0,8 meter över gatan, 2,5 meter åt vardera håll från grinden och lika långt in på din tomt. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.

Ligger din tomt intill en gata?

Från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför. Om du har växter eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. 

Följande regler gäller för fri höjd: Gångbanor bör har en fri höjd på 2,5 meter, cykelvägar minst 3,2 meter och bilkörbana minst 4,6 meter.

Några enkla tips

Några enkla åtgärder i god tid före och under sommaren som kan rädda liv.

Klipp din häck varje år i februari-mars och under juli månad. Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet". Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Häckar som skymmer

Tillsynsansvar

Tillsynsansvar för siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara har Stadsbyggnadskontoret utifrån Plan-och Bygglagen.

Tillsynsansvar för växtlighet som växer utanför tomtgräns och som hindrar gång- och eller annan trafik har Trafikkontoret utifrån Jordabalken.