Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som är fastighetsägare ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför din tomtgräns. Finns ingen gångbana eller trottoar ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Fastighetsägarens ansvar

För att staden ska vara ren och snygg måste alla hjälpas åt. Här beskriver vi vad du som fastighetsägare måste göra.

Häckar och buskage

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldeles för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn syns inte bakom en hög häck.