Cykla i Göteborg

I Göteborg görs över 100 000 cykelresor - varje dygn - ungefär sju procent av alla resor som sker i staden, sker med cykel. År 2025 ska tre av fyra göteborgare tycka att Göteborg är cykelvänligt. En cykelstad helt enkelt. Om tjugo år beräknas Göteborg ha 150 000 fler boende. För att klara resandeökningen räcker det inte att alla börjar åka kollektivt. Istället kommer cykling ofta vara det snabbaste sättet att ta sig fram i den täta storstaden.

Cykelvägar

Det är lätt och smidigt att ta sig fram med cykel i Göteborg. Cykelnätet är 80 mil och består av separerad cykelbana och av fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator. Nätet binder samman stora delar av staden. Du kan cykla till skolan eller till jobbet. Eller kanske vill du bara göra en utflykt. Varje år läggs nya sträckor till de gamla.

Pendlingscykelstråk

Fram till 2025 planeras byggnation av ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg. Pendlingscykelstråken ska hjälpa dig som cyklar att komma fram snabbare, enklare och säkrare. Därför breddar vi dessa cykelbanor och ser till att korsningar är säkra och tydliga. Dessutom blir det förstås en gångbana bredvid.

Service till cyklister

Hitta till närmsta cykelpump, den bästa cykelvägen och till säkra parkeringar. Det finns hjälp att få för att underlätta vardagen för cykelburna göteborgare.

Lånecyklar (Styr & Ställ)

Styr & Ställ är stadens lånecyklar som funnits runt om i centrala Göteborg sedan 2010.

Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer finns i Göteborg privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Fakta om cykelstaden

Staden gör regelbundet mätningar och undersökningar om cykling i Göteborg. Nedan kan du läsa om vad vi gjort genom åren och vad göteborgarna tycker om att cykla i vår stad.

Cykelparkering

I centrala Göteborg finns över 11 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället.

Mål och vision för cykelstaden

I en nära storstad ska det vara snabbt, enkelt och säkert att cykla. Visionen är att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad, med målet att tre av fyra göteborgare tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad år 2025.

Så sköts cykelbanorna

Så här sköts cykelbanorna i Göteborg under året.

Cykla i naturen

Under Fritid och natur kan du läsa vad som gäller om att cykla i naturen.

Handlingsplan för cykel

Trafiknämnden antog 2015 ett nytt Cykelprogram. För att cykelprogrammets mål och intentioner ska bli verklighet måste det brytas ned i en rad åtgärder. Alla i syfte att göra det bättre och enklare att cykla, men också för att öka kunskapen om cykel och cyklandet. Vi behöver även utveckla vår cykelplaneringen för att kunna bygga bättre infrastruktur för cyklister.