Fakta om cykelstaden

Staden gör regelbundet mätningar och undersökningar om cykling i Göteborg. Nedan kan du läsa om vad vi gjort genom åren och vad göteborgarna tycker om att cykla i vår stad.

813 km cykelvägar i Göteborg

Göteborg har totalt 813 km cykelväg, och cykelvägnätet byggs kontinuerligt ut. Vi förbättrar trafiksäkerheten och ökar framkomligheten på flera platser, bland annat genom att fartsäkra cykelpassager. Dessutom har gång- och cykelvägar delats av med vägmarkering flera platser i staden.

Det är lätt och smidigt att ta sig fram med cykel i Göteborg. Cykelnätet är 813 kilometer och består av separerad cykelbana, lokala cykelbanor och av fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator. Nätet binder samman stora delar av staden. Du kan cykla till skolan eller till jobbet. Eller kanske vill du bara göra en utflykt. Varje år läggs nya sträckor till de gamla.

Visste du att…?

  • Varje dag görs fler än 100 000 cykelresor i staden

  • 46 procent av göteborgarna tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad

  • Sju procent av alla resor som görs i Göteborg under en dag är cykelresor

På sidan Cykeltrafik på olika cykelbanor kan du läsa mer om hur vi mäter cykeltrafiken i Göteborg.

Vad Göteborgarna tycker om att cykla i Göteborg

Här kan du ta del av resultaten av cykelundersökningen 2020

Utvärdering pendelcykelstråk och cykelöverfarter 2019 (reviderad oktober 2020)

Elcykelundersökning 2019

Här kan du ta del av resultaten av cykelundersökningen 2018 

Här kan du ta del av resultaten av cykelundersökningen 2016

Så sammanfattar vi cykelstaden 2015

Cykelåret 2014

Cykelåret 2013

Filer och dokument