Så sköts cykelbanorna

Så här sköts cykelbanorna i Göteborg under året.

Efter att cykelbanan spolats med svag saltlösning och sopats är den fuktig ett tag. Foto: Asbjörn Hanssen

Gång- och cykelbanorna i centrala Göteborg maskinsopas en gång i veckan under barmarkssäsong och var fjortonde dag på cykelnätet utanför centrum. Under vinterhalvåret består väghållningen av halkbekämpning och snöröjning. Här kan du läsa mer om snöröjning och halkbekämpning.

Vissa av cykelbanorna sopsaltas på vintern. Sopsaltning innebär att banorna  i första hand sopas istället för plogas och saltas med en saltlösning som innehåller salt och vatten. Vid blötsnö eller större snömängder plogas de. På grund av tekniska problem kan vi inte sopsalta Götaälvbron.

För att hålla cykelbanorna i gott skick året runt sker även kontinuerlig tillsyn och besiktning. Både bil och cykel används för att bedöma kvaliteten på bästa möjliga sätt. Skador på cykelbanan som till exempel hål, sättningar, sprickor och uppstickande kanter anmäls till kommunens Kontaktcenter och åtgärdas inom ett dygn om de bedöms utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Minimikravet på säkerhetsbesiktningar av större gator är en gång per månad. Lokalgatorna besiktigas minst en gång varannan månad.  Växtlighet som utgör en risk för trafikfara besiktigas minst tre gånger under växtsäsongen. Minst en av besiktningarna av gång- och cykelvägnätet under året sker med cykel.

Felanmälan cykelbanor

Felanmälan av cykelbanor gör du via formulär eller via appen Cykelstaden. Din synpunkt/felanmälan skickas vidare till de som jobbar på cykelbanorna med att sopa, klippa, skotta eller laga asfalt. Handlar din felanmälan om andra saker skickas ärendet till en handläggare som har ansvar för just den speciella cykelbanan.