Pilotområde cykel

I kommunfullmäktiges budget för 2022 får Trafiknämnden i uppdrag att införa testområden i Göteborg. Cyklandet behöver öka för att staden ska nå sina klimatmål. I de utvalda områdena finns två fokus, dialog med innevånare för att skaffa mer kunskap och tester för att se vad som fungerar bäst.

Pilotområde cykel