Pendelcykelstråk

Pendelcykelstråken ska hjälpa cyklisternas att komma fram. Vi gör korsningarna enklare och tydligare över vem som har väjningsplikt både för cyklister och andra trafikanter. Där det finns tillräckligt med plats blir cykelstråket 3,6 meter brett – 1,8 meter i varje riktning. Dessutom blir det förstås en gångbana bredvid.

Fram till 2025 planeras byggnation av ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg.

Cykelöverfarter ska öka trafiksäkerheten

För att öka trafiksäkerheten i korsningarna bygger vi så kallade cykelöverfarter. Där har den korsande trafiken, till exempel bilister, väjningsplikt gentemot cyklister som hunnit ut på eller just är på väg ut på överfarten. Därför markeras cykelöverfarter med ett nytt vägmärke och är upphöjda så att bilförare tvingas sakta ner till högst 30 km/h innan de passerar.

Service längs vägen

Ytterligare en nyhet som prövas på pendelcykelstråken är ”service längs vägen”. Servicestationer placeras ut längst pendelscykelstråket. Där kan du hänga upp cykeln, pumpa däcken, borsta rent kedjan, meka lite och fylla på vatten i flaskan.

En första servicestationsätts upp i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan.

I januari börjar utbyggnaden av pendelcykelstråket norrut, från Virginsgatan längs Munkebäcksgatan förbi Munkebäckstorg. Den andra halvan av Delsjövägen, västerut ner till Sankt Sigfrids plan, planeras att byggas ut till pendelcykelstråk under 2018.

Läs mer om cykelöverfarter på Transportstyrelsens webbsida.

Frågor och svar om pendelcykelstråk

Här finner du frågor och svar.

Vad händer just nu?

Läs mer om pågående arbeten på Munkebäckgatan