Pendelcykelstråk

Fram till 2025 planeras byggnation av ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg. Pendelcykelstråken ska hjälpa dig som cyklar att komma fram. Vi gör korsningarna enklare och tydligare. Där det finns tillräckligt med plats blir cykelstråket 3,6 meter brett – 1,8 meter i varje riktning. Dessutom blir det förstås en gångbana bredvid.

Fram till 2025 planeras byggnation av ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg.

Cykelöverfarter ska öka trafiksäkerheten

För att öka trafiksäkerheten i korsningarna bygger vi så kallade cykelöverfarter. Där har den korsande trafiken, till exempel bilister, väjningsplikt gentemot cyklister som hunnit ut på eller just är på väg ut på överfarten. Därför markeras cykelöverfarter med ett nytt vägmärke och är upphöjda så att bilförare tvingas sakta ner till högst 30 km/h innan de passerar.

I januari börjar utbyggnaden av pendelcykelstråket norrut, från Virginsgatan längs Munkebäcksgatan förbi Munkebäckstorg. Den andra halvan av Delsjövägen, västerut ner till Sankt Sigfrids plan, planeras att byggas ut till pendelcykelstråk under 2018.

Här bygger vi nya pendelcykelbanor 2019

Härlanda, Kålltorp och Örgryte

Under 2017 började byggnationen av ett nytt pendelcykelstråk som sträcker sig från Sankt Sigfrids plan till Munkebäcks Allé och från Redbergsplatsen till Rosendalsgatan. Arbetet delas in i olika etapper. Några etapper byggs i samband med större stadsutvecklingsprojekt i området. Läs mer om respektive projekt nedan:

Björlandavägen

Vintern 2019 startar vi byggnationen av nya pendelcykelstråk och gångbanor längst med Björlandavägen, från Sankt Olofsgatan till Swedenborgsplatsen. Läs mer om projektet här.

Service längs vägen

Ytterligare en nyhet som prövas på pendelcykelstråken är ”service längs vägen”. Servicestationer placeras ut längst pendelscykelstråket. Där kan du hänga upp cykeln, pumpa däcken, borsta rent kedjan, meka lite och fylla på vatten i flaskan.

En första servicestation sätts upp i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan.

Läs mer om cykelöverfarter på Transportstyrelsens webbsida.

Frågor och svar om pendelcykelstråk

Här hittar du frågor och svar om pendelcykelstråk