Pendlingscykelstråk

En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för säker, enkel och framkomlig cykling i staden. Cykelvägarna får inte ha obegripliga avbrott, det ska gå att cykla till alla målpunkter. För att uppnå detta måste cykelvägnätet förbättras och funktionella cykelparkeringar byggas vid målpunkter. Stadsmiljöförvaltningen arbetar varje dag för att det hållbara resandet med cykel ska underlättas.

Fram till 2025 planeras byggnation av ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg. Pendlingscykelstråken ska hjälpa dig som cyklar att komma fram snabbare, enklare och säkrare. Därför breddar vi dessa cykelbanor och ser till att korsningar är säkra och tydliga.

Pendlingscykelnätet

Utbyggnad och förbättring av pendlingscykelnätet har dominerat investeringarna de senare åren. Flera åtgärder har under 2021 koncentrerats i östra Göteborg enligt principen att samordna åtgärder, dvs när det byggs och grävs av andra anledningar så bygger vi cykelbanan samtidigt.

På Hisingen har också flera åtgärder genomförts, bland annat Björlandavägens pendlingscykelbana, och fler planeras de närmsta åren.

Utbyggnad av pendlingscykelnätet kommer fortsatt ta stor plats i investeringsplaneringen framöver. Göteborgs Stad har beviljats medel inom Sverigeförhandlingen (ingångna avtal) för utveckling av åtta stråk enligt kartan nedan.

Karta över Göteborg med markeringar för cykelstråk.

Investeringar i cykeltrafikstaden 2015–2021 

De investeringar som har gjorts i cykelvägnätet sedan cykelprogrammet antogs ligger till stor del i linje med de prioriteringar som satts upp.

Karta över Göteborg med markeringar som visar cykelinvestering 2015-2021.

 

Cykelinvestering 2015–2021

1. 

Redbergsvägen, delen Danska Vägen-Kobbarnas Väg: Cykelfartsgata. Pendlingscykelstråk.

2.

Östra Hamngatan: Cykelfartsgata. Övergripande cykelväg.

3.

Västra Hamngatan: Cykelfartsgata. Övergripande cykelväg.

4. 

Gibraltargatan, mellan Mossens idrottsanläggning och Doktor Forselius Backe: Ny cykelbana. Övergripande cykelväg.

5. 

Martin Anderssons Gata: Ny cykelbana. Pendlingscykelstråk.

6. 

Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan-Rosendalsgatan: Uppgradering av pendlingscykelstråk

7. 

Delsjövägen/Munkebäcksgatan: Uppgradering av pendlingscykelstråk.

8. 

Lillhagsvägen, mellan Lillhagsparkens norra entrégata – bussvändhållplatsen vid Skogomeanstalten: Ny cykelbana.

9. 

Björlandavägen, delen Swedenborgsplatsen-Sankt Olofsgatan: Uppgradering av pendlingscykelstråk.

10. 

Tuvevägen, delen Swedenborgsplatsen -Wieselgrensplatsen: Pendlingscykelstråk.

11. 

Södra Vägen, delen Berzeliigatan-Olof Wijksgatan: Uppgradering av del av cykelbana.

12. 

Rosengatan: Ny cykelbana. Övergripande cykelväg.

13. 

Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan-Toleredsgatan: Ny cykelbana. Övergripande cykelväg.

14. 

Kärralundsgatan, delen Ulfsparregatan-Delsjövägen: Ny cykelbana. Övergripande cykelväg.

15. 

Karl Johansgatan delen Kustgatan-Såggatan: Cykelfartsgata. Övergripande cykelväg.

16. 

Gårdstensvägen, delen Muskotgatan mot Pimpinellagatan i höjd med ny utfart: Ny cykelbana. Övergripande cykelväg.

 17.

Cykelparkeringshus vid Gamlestadens resecentrum: Inrymmer plats för 600 cyklar.

18. 

E20, Olskroken-Fräntorp: Uppgradering av pendlingscykelstråk.

19. 

Engelbrektsgatan delen Aschebergsgatan-Arkivgatan: Ny cykelbana. Övergripande cykelväg.

20. 

Långströmsgatan (exploatering): Uppgradering av gång- och cykelbana. Övergripande cykelväg.

 21.

Mariagatan, delen Mariaplan-Älvsborgsgatan: Cykelfartsgata. Övergripande cykelväg.

Kommande satsningar

Göteborgs Stad satsar på flera pendlingscykelbanor för att knyta ihop olika stadsdelar, stora målpunkter och göra det möjligt för fler att cykla snabbt, säkert och enkelt på bredare cykelbanor med god framkomlighet och säkrare korsningar.

Cykelobjekten i Sverigeförhandlingen är bland annat utvalda ur stadsmiljöförvaltningens Cykelprogram för en nära storstad från 2015 och är en del i det pendelcykelnät som Göteborgs Stad vill stärka.

Läs mer om Sverigeförhandlingen här.

Cykelöverfarter prioriterar cyklister

För att prioritera cyklister i korsningarna bygger vi så kallade cykelöverfarter. Där har den korsande trafiken, till exempel bilister, väjningsplikt gentemot cyklister som hunnit ut på eller just är på väg ut på överfarten. Därför markeras cykelöverfarter med ett nytt vägmärke och är upphöjda så att bilförare tvingas sakta ner till högst 30 km/h innan de passerar.

Läs mer om cykelöverfarter hos Transportstyrelsen.

Service längs vägen

Ytterligare en nyhet som prövas på pendelcykelstråken är ”service längs vägen”. Servicestationer placeras ut längst pendelcykelstråket. Där kan du hänga upp cykeln, tvätta den under sommarhalvåret, pumpa däcken, borsta rent kedjan, meka lite och fylla på vatten i flaskan. 

En första servicestation finns i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan.