Pendlingscykelstråk

Fram till 2025 planeras byggnation av ett stort antal pendlingscykelbanor i Göteborg. Pendlingscykelstråken ska hjälpa dig som cyklar att komma fram snabbare, enklare och säkrare. Därför breddar vi dessa cykelbanor och ser till att korsningar är säkra och tydliga. Dessutom blir det förstås en gångbana bredvid.

Fram till 2025 planeras byggnation av ett stort antal pendlingscykelstråk i Göteborg.

Cykelöverfarter prioriterar cyklister

För att prioritera cyklister i korsningarna bygger vi så kallade cykelöverfarter. Där har den korsande trafiken, till exempel bilister, väjningsplikt gentemot cyklister som hunnit ut på eller just är på väg ut på överfarten. Därför markeras cykelöverfarter med ett nytt vägmärke och är upphöjda så att bilförare tvingas sakta ner till högst 30 km/h innan de passerar.

Pendlingscykelstråket mellan Munkebäckstorget och längs med Delsjövägen är klart. 

Här byggde vi nya pendlingscykelstråk 2020

Under hösten börjar vi rusta upp cykelstråken längs med Kungsladugårdsgatan, på sträckan mellan Ståthållaregatan och Högsbogatan. Läs mer om pendlingscykelstråket på Kungsladugårdsgatan.

Här byggde vi nya pendlingscykelstråk 2019

Härlanda, Kålltorp och Örgryte

Under 2017 började byggnationen av ett nytt pendelcykelstråk som sträcker sig från Sankt Sigfrids plan till Munkebäcks Allé och från Redbergsplatsen till Rosendalsgatan. Arbetet delas in i olika etapper. Några etapper byggs i samband med större stadsutvecklingsprojekt i området.  Läs mer om respektive projekt nedan:

Björlandavägen

Vintern 2019 startade vi byggnationen av nya pendelcykelstråk och gångbanor längst med Björlandavägen, från Sankt Olofsgatan till Swedenborgsplatsen och var klar hösten 2020. Nya pendelcykelstråk längs med Björlandavägen Den 5 oktober 2021 var det dags att ta nästa etapp – Toleredsgatan till Swedenborgsplatsen – i bruk.  En tredje etapp på cykelstråket på Björlandavägen planeras. Det är sträckan från Sankt Olofsgatan ut till Hisingsleden

Fräntorp, mellan Gränsvägen och Billerudsgatan

Nu breddar vi nuvarande gång- och cykelbana och bygger nytt pendelcykelstråk och gångbana längs med Alingsåsleden, på sträckan mellan Gränsvägen och Billerudsgatan.

Service längs vägen

Ytterligare en nyhet som prövas på pendelcykelstråken är ”service längs vägen”. Servicestationer placeras ut längst pendelcykelstråket. Där kan du hänga upp cykeln, tvätta den under sommarhalvåret, pumpa däcken, borsta rent kedjan, meka lite och fylla på vatten i flaskan. 

En första servicestation finns i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan.

Cykelöverfarter på Transportstyrelsens webbsida.