Lånecyklar (Styr & Ställ)

Styr & Ställ är stadens lånecyklar som funnits runt om i centrala Göteborg sedan 2010.

Styr & Ställ-rabatt förlängs året ut

28 oktober 2020


Nu förlängs erbjudandet att köpa ett årskort på lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg och Mölndal för bara 240 kronor (istället för ordinarie 300 kronor) året ut. Ditt årskort gäller i 365 dagar – alltså ett helt år – från den dagen du köper det. Och då är de första 30 minuterna av varje cykeltur alltid gratis. Därefter kostar varje ny påbörjad halvtimme 10 kronor.

Det är kommunstyrelsen i Göteborg som har beslutat att förlänga den 20-procentiga rabatten på årskortet fram till 31 december i år. Rabatten infördes redan i våras , när Coronapandemin hade brutit ut, och rabatten skulle då till att börja med gälla över sommaren. Åtgärden är en viktig del i att minska trängseln i kollektivtrafiken och att göra det möjligt för fler människor att använda Styr & Ställ-cyklarna.

 

Fakta och andra uppgifter om lånecykelsystemet i Göteborg och Mölndal finns på  https://styrochstall.se/sv/Så fungerar Styr & Ställ

För dig som vill använda en lånecykel kommer det nya Styr & Ställ-systemet att innebära många nya fördelar. Cyklarna blir bättre, kommer att finnas på fler platser, och blir smidigare att låna och lämna tillbaka. Så här fungerar de nya cyklarna:

  • Ett årskort kostar 300 kronor. Det ger 30 minuters fri cykling för varje lånetillfälle, därefter tillkommer avgift.
  • 1750 cyklar i Mölndal och Göteborg.
  • Cyklarna har 7 växlar.
  • Cyklarna låses upp med app, med en kod eller med ett fysiskt kort (till exempel ett Västtrafikkort).
  • Återlämning sker vid station, så du behöver inte längre leta efter ett ledigt ställ.
  • Möjlighet att boka en cykel i förväg.
  • Du kan cykla varsomhelst, men för att kunna avsluta sin cykeltur behöver man lämna tillbaka cykeln vid en station.

Registrera dig för att använda en cykel

För att kunna låna en Styr & Ställ-cykel behöver du registrera dig. Det gör du enkelt i Styr & Ställ-appen, på Styr & Ställs webbplats, genom att ringa kundservice för Styr & Ställ eller genom att besöka en av de fyra fysiska terminalerna för Styr & Ställ i Göteborg och Mölndal.

Om du varit registrerad som kund för gamla Styr & Ställ måste du registrera dig på nytt i det nya systemet eftersom det är ett helt nytt system och en helt ny leverantör.

Köp ett årsabonnemang eller enkelbiljetter

Ett årskort för nya Styr & Ställ kostar 300 kronor och ett månadskort 90 kronor. Det ger 30 minuters fri cykling för varje lånetillfälle, därefter tillkommer en avgift på 10 kr per påbörjad halvtimme. Med enkelbiljett kostar varje påbörjad halvtimme 20 kr.

Priset för ett årskort har höjts jämfört med det gamla Styr & Ställ-systemet vilket bland annat beror på att nya Styr & Ställ inte längre kommer att vara finansierat av reklam, att Styr & Ställ-området utökas och att de gamla cyklarna byts ut mot nya och modernare. Kostnaden för ett årsabonnemang är fortfarande låg i jämförelse med andra städer med lånecykelsystem såväl i Sverige som utomlands, där prisintervallet för årsabonnemang ofta ligger runt 400-1200 kronor.

Hämta och lämna cykeln vid en station

När du ska låna en cykel hämtar du den vid en station och låser upp den med hjälp av din smarta telefon, det kort som du kopplat till Styr & Ställ (exempelvis ditt Västtrafikkort) eller med hjälp av en kod som du knappar in på cykeln. Du kan förboka en cykel, för att vara säker på att det ska finnas en tillgänglig när du behöver den.

När du hämtat en cykel kan du cykla, parkera och låsa den varsomhelst, men du fortsätter betala för lånet till dess att du lämnat tillbaka cykeln på en station. Vid de nya stationerna kan du alltid lämna din cykel även om det är fullt i cykelstället eftersom det finns en virtuell zon runt stationen som känner av att du lämnat tillbaka cykeln.

Mer information om Styr & Ställ

Mer information finns på www.styrochstall.se där du också kan anmäla dig till nyhetsbrev om cyklarna.

Underlagsrapport för Göteborgs nästa lånecykelsystem.