Lånecyklar (Styr & Ställ)

På Styr & Ställs lånecykelstationer kan du hyra en cykel dygnet runt året runt. Stationerna finns i centrala Göteborg, nära kollektivtrafikens knutpunkter.

Styr & ställ året runt

Lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg kommer i fortsättningen att vara öppet året runt istället för att cyklarna tas in under några vintermånader.

Hur fungerar Styr & Ställ?

Tanken med lånecyklarna är att det ska vara lätt för dig att göra korta resor i staden. Du hämtar cykeln på en station och lämnar den vid en i annan i systemet. Det finns cirka 1 000 cyklar utplacerade i centrala staden, fördelade på cirka 70 stationer. Vill du i förväg se hur många lediga cyklar eller ställ som finns tillgängliga på en plats, finns information i appen Cykelstaden. Mer information om hur lånecykelsystemet fungerar hittar du på Styr & Ställ.

Lånecyklarna ska vara tillgängliga för många så den fria användningstiden är kort, 30 minuter. Vill du använda cykeln längre tid kostar den andra halvtimmen 10 kr, den tredje 20 kr och därefter 40 kr per halvtimme.

Styr & Ställ levereras av JCDecaux på uppdrag av Göteborgs Stad.

Skapa abonnemang

Du kan lösa ett säsongsabonnemang eller ett tredagarskort. Säsongsabonnemanget kostar 75 kr och du tecknar det på webbsidan Styr & Ställ. Tredagarskorten kostar 25 kr och kan köpas direkt på kreditkortsterminalen som finns vid varje cykelstation.

Upphandling av nytt lånecykelsystem

Utgångspunkten för arbetet med att förbereda för ett nytt lånecykelsystem från och med 2020 har varit trafikkontorets uppdrag (Mål och inriktningsdokument 2015) att "ta fram en långsiktig strategi för lånecykelsystemet som medger flexibilitet till utbyggnad samt ett mindre direkt beroende av reklamavtal".

Här kan du läsa underlaget för ett nytt lånecykelsystem

Frågor och svar om upphandlingen av ett nytt lånecykelsystem kan du läsa här.

Frågor och svar