Handlingsplan för cykel

Trafiknämnden antog 2015 ett nytt Cykelprogram. För att cykelprogrammets mål och intentioner ska bli verklighet måste det brytas ned i en rad åtgärder. Alla i syfte att göra det bättre och enklare att cykla, men också för att öka kunskapen om cykel och cyklandet. Vi behöver även utveckla vår cykelplaneringen för att kunna bygga bättre infrastruktur för cyklister.

Varje år sammanställer och presenterar trafikkontoret de åtgärder som ska prioriteras under året i en handlingsplan för cykel. Vi vill med detta försöka:

 • bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur.
 • erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.
 • erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.
 • förstärka bilden av Göteborg som cykelstad bland annat med hjälp av kommunikation.

Varje år presenteras utvecklingen av cykeltrafiken och eventuella olyckor. Vi visar också resultat från eventuella undersökningar i Trafik och resandeutveckling. På goteborg.se kan du läsa om de cykelåtgärder som genomförs.

Aktuella investeringsåtgärder för cykel 2021.

Under 2021 pågår planering för utbyggnad eller ombyggnad av nedanstående cykelstråk. I Handlingsplan cykel 2021 (Se nedan)  finns en mer detaljerad tidsplan. 

Karta över Göteborg med markeringar som visar platser med planerade eller pågående projekt inom cykel.

 1. Björlandavägen, St-Olofsgatan-Hisingsleden.  Uppgradering av del av pendlingscykelstråk, 2500 m.
 2. Torpavallsgatan/Billerudsgatan: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana. Del av stråk, 400 m.
 3. Agnesbergsvägen: Gamlestadsvägen-f.d. Klädkällaren. Kort saknad länk. Del av pendlingscykelstråk. 330 m
 4. Mölndalsvägen, St. Sigfrids gata-kommungränsen. Uppgradering av del av pendlingscykelstråk.
 5. Kungsladugårdsgatan, Högsbogatan- Ståthållaregatan. Nya enkelriktade cykelbanor längs pendlingscykelstråk. 940 m.
 6. Hisingsbron-Älvsborgsbron, 5500 m
 7. Stigberget-Saltholmen, 8000 m
 8. Backaplan-Bräckemotet, 4500 m
 9. Annedalsmotet-Götaplatsen, 2500 m
 10. Gång- och cykelbro över Göta älv mellan  Hugo Hammars kaj-Packhuskajen
 11. Ågrändsbron
 12. Förstamajgatan, Tideräkningsgatan-Adventsvägen. Saknad länk. 670 m
 13. Engelbrektsgatan, delen Södra vägen-Aschebergsgatan. Saknad länk i övergripande cykelvägnätet. Resterande del till Skånegatan byggs senare.
 14. Sten Sturegatan: Förbättring och utbyggnad av saknade delar av cykelbanan.
 15. Rävebergsvägen, Hästhagen-Norrleden. Kort saknad länk/ Övergripande cykelvägnät
 16. Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kummingatan. Kort saknad länk/ Övergripande cykelvägnät
 17. Drottningtorget

Filer och dokument