Handlingsplan för cykel

Trafiknämnden antog 2015 ett nytt Cykelprogram. För att cykelprogrammets mål och intentioner ska bli verklighet måste det brytas ned i en rad åtgärder. Alla i syfte att göra det bättre och enklare att cykla, men också för att öka kunskapen om cykel och cyklandet. Vi behöver även utveckla vår cykelplaneringen för att kunna bygga bättre infrastruktur för cyklister.

Varje år sammanställer och presenterar trafikkontoret de åtgärder som ska prioriteras under året i en Handlingsplan för cykel. Vi vill med detta försöka

• bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur
• erbjuda god standard på cykelvägnätet året om
• erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets
attraktionskraft
• förstärka bilden av Göteborg som cykelstad bland annat med hjälp av kommunikation.

Varje år presenteras utvecklingen av cykeltrafiken och eventuella olyckor. Vi visar också resultat från eventuella undersökningar i Trafik och resandeutveckling. På goteborg.se kan du läsa om de cykelåtgärder som genomförs.

Filer och dokument