Elsparkcyklar

Transportstyrelsen har bedömt att elscootrar/elsparkcyklar klassificeras som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för en cykel. Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik.

Kartan visar var elsparkcyklar inte får parkeras.

Frågor och svar

Filer och dokument