Cykelvägar

Det är lätt och smidigt att ta sig fram med cykel i Göteborg. Cykelnätet är 80 mil och består av separerad cykelbana, lokala cykelbanor och av fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator. Nätet binder samman stora delar av staden. Du kan cykla till skolan eller till jobbet. Eller kanske vill du bara göra en utflykt. Varje år läggs nya sträckor till de gamla.

Korsningen Vasagatan och Viktoriagatan 171023. Foto Asbjörn Hanssen

Felanmälan cykelbanor

Felanmälan av cykelbanor gör du via Kontaktcenter eller via appen Cykelstaden. Din synpunkt/felanmälan skickas vidare till de som jobbar på cykelbanorna med att sopa, klippa, skotta eller laga asfalt. Handlar din felanmälan om andra saker skickas ärendet till en handläggare som har ansvar för just den speciella cykelbanan.

Så sköts cykelbanorna

Här kan du läsa hur cykelbanorna sköts både sommar och vinter.

Satsningar 2016

Cykelbanor

 • Toredalsgatan delen Hjalmar Brantingsgatan - Toleredsgatan, separerade enkelriktade cykelbanor,
 • Östra Hamngatan, östra sidan utmed Femmanhuset, cykelfartsgata
 • Fräntorp, östra sidan av Östra Torpavägen från Smörslottsgatan och ner genom parken mot Fräntorps Folkets Hus,
 • Olskroken, pendlingscykelbana utmed Martin Anderssons Gata/E20 mellan Redbergsvägen och östra ändan av Olskroksgatan,
 • Delsjövägen, uppgradering av befintlig cykelbana till standard som "pendlingscykelbana".
 • Munkebäcksgatan, uppgradering av befintlig cykelbana till standard som "pendlingscykelbana".
 • Härlandavägen, uppgradering av befintlig cykelbana till standard som pendlingscykelbana",
 • Torpagatan, delen Härlandavägen - Rosendalsgatan, uppgradering av den norra cykelbanan till standard som "pendlingscykelbana", Även den södra cykelbanan kommer att delvis standardhöjas.
 • Björlandavägen , delen Toleredsgatan - Sankt Olofsgatan, utbyggnad av pendlingscykelbana,

Utöver detta så medfinansierar staden Trafikverkets utbyggnad av en gång- och cykelbana på Ellesbovägen (väg 574) mellan Stora Mysternavägen och Rödbo Idrottsgata. Denna utbyggnad innebär att det blir en sammanhängande cykelbana mellan Göteborg och Kungälv.

Vi medfinansierar också Trafikverkets utbyggnad av en gång- och cykelbana utmed Gråbovägen (väg 190) mellan Gunnilse och Skiljebacken. Detta är den första utbyggnadsetappen av sträckan Gunnilse - Björsared.

Vi medfinansierar också Trafikverkets utbyggnad av en cykelbana på Fiskhamnsmotet mellan Emigrantvägen och Djurgårdsgatan.

Otto Elanders Gata/Jolengatan, Göteborg och Mölndal planerar en gen cykelförbindelse över kommungränsen.

Cykelparkering

Cykelparkeringstorn på Drottningtorget för ca 150 cyklar.
Nya eller utökade cykelparkeringar på ca 30 platser i i huvudsak centrala Göteborg. Ca 400 nya cykelparkeringar.

Mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder

 • Lindholmsallén - justering cykelbanor
 • Långströmsgatan/Prosten Ahlbergs Gata - cykelpassage
 • Minelundsvägen/Hornbach - förhöjd cykelpassage
 • Gamla Ceresgatan - cykelbaneanslutning
 • Sommarvädersgatan - 3 förhöjda cykelpassager
 • Gustaf Larssons Väg - cykelpassage,
 • Godhemsgatan söder om Ekedalsgatan - kort cykelbana m.m.
 • Plejadgatan/Ceresgatan - förhöjd cykelpassage
 • Domarringsgatan vid Kongahällavägen - förhöjd cykelpassage
 • Smörgatan delen utmed Boråsvägen - ytterligare en vägbula
 • Tolvskillingsgatan vid Högsbohöjdsmotet - 2 vägbulor.

Satsningar 2015

 • Lånecykelsystemet Styr & Ställ har utökats med fem nya stationer. Dessa nya stationer finns på Östra hamngatan, vid Svingeln, vid Masthuggstorget, Värmlandsgatan–Tredje Långgatan och Värmlandsgatan/Masthamnsgatan. Ett antal stationer har också byggts ut under året.
 • Två nyutvecklade stationer med elcyklar har placerade vid Lindholmen Science Park och Chalmers Johanneberg. Stationerna driftsattes i december 2015 och är öppna för privata användare. Dessa stationer kompletterar också de elbilspooler som finns inom områdena.
 • Ca 300 cykelställ har placerats på över 20 platser i staden, bland annat på Odinsgatan, Burggrevepatsen, Stampgatan, Marklandsplatsen, Masthuggstorget, Linnégatan, Hållplats Järnvågen och Postgatan. Trafikkontoret har också placerat ut fem nya cykelställ som är designade som en bil och som får plats i en parkeringsruta. På det utrymme som en parkerad bil kräver, ryms tio cyklar. Cykelställen finns uppe större delen av året, men plockas bort under snöperioden (vintern).
 • Västra- och norra Hisingen har fått ny cykelvägvisning vilket medför att Göteborg nu har ett heltäckande cykelvägvisningssystem.

Vi har byggt om och ut cykelfartsgata, cykelbanor samt gång- och cykelbanor:

 • Redbergsvägen; utbyggnad av del av pendlingscykelsstråk, breddning av befintlig cykelbanesträcka vid Sankt Pauli k:a, ny enkelriktad separat cykelbana delen Lilla Redbergsgatan – Hökegatan samt byggnation av cykelfartsgata delen Hökegatan – Kobbarnas väg.
 • Västra Hamngatan/Kämpebron; byggnation av cykelfartsgata Drottninggatan – Norra Hamngatan.
 • Östra Hamngatan; byggnation av cykelfartsgata på 3/4 av gatan. Resterande del byggs efter att planerade ledningsarbeten utmed Femmans fasad inför Västlänken/Hisingsbron genomförts.
 • Gibraltargatan; på södra delen av gatan byggnation av övergripande gång- och cykelbana mellan Mossens idrottsanläggning och Doktor Forselius Backe.
 • Tuvevägen; byggnation av övergripande gång- och cykelbana mellan Norrleden och Kongahällavägen.
 • Ellesbovägen; byggnation av del av pendlingscykelbana mellan Kärra och Stora Mysternavägen.
 • Klippan/Novotel; breddning och separering av befintlig övergripande gång- och cykelbana. Samordnad med detaljplaneutbyggnad vid Banehagsgatan.
 • Säröbanan vid Per Hans väg; breddning och separering av befintlig övergripande gång- och cykelbana.
 • Billdalsvägen; breddning och separering av befintlig övergripande gång- och cykelbana mellan Tuvlyckevägen och Brottkärrsvägen. Är bl a en skolvägsåtgärd.
 • Mindre trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder, bl a fartsäkring vid cykelpassager har gjorts på Munkebäcksmotet, Sommarvädersgatan, Bassåsvägen, Lilla Munkebäcksgatan, Transportgatan vid Bäckebol köpcentrum, Tunnlandsgatan, Lergöksgatan.
 • Gång- och cykelbanebelysning under 2015:
 • Agnesbergsvägen, från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrum har fått belysning - totalt tre kilometer.
 • Ny belysning uppsatt på Sotérusgatan från Kyrkbytorgets hållplats fram till Bräckevägen.
 • Ny belysning har satts upp på A Odhners gata mellan Dag Hammarskjöldsleden och rondellen vid Högsbo Återvinningscentral, Bågskyttestigen utmed Dag Hammarskjöldsleden
 • Komplettering av belysning har gjorts bakom nytt bullerplank på Näsetvägen.

Trafikinformation

Du kan få information om aktuell trafiksituation på trafiken.nu. Aktuella vägarbeten finns listade på www.goteborg.se/vagarbeten.

  Frågor och svar

  • Hur tar jag mig till jobb/skola med cykel, det vill säga hur går lämpligaste cykelvägen där jag bor?

   Cykelreseplaneraren finns på Trafiken.nu och omfattar hela Göteborg samt hela vägen från Kungälv ned till Kungsbacka.

   Tryckt cykelkarta finns för Göteborgs stad och går att beställa från kundtjänst 031-365 00 00.

  • Vilka utbyggnader av cykelnätet planeras i Göteborg?

   Det som händer på cykel finns på Göteborgs stads webbplats under Trafik och gator, Cykling och cykelvägar.

  • Finns det något hyr- eller lånecykelsystem i staden och var kan jag hitta mer information om det?

   Göteborgs Stads lånecykelsystem Styr & Ställ finns i centrala Göteborg med cirka 1 000 cyklar utplacerade på drygt 60 stationer med 300-500 meters mellanrum. Mer information finner du här på Styr & Ställs sida.

   Flera privata aktörer hyr ut cyklar i Göteborg.

  • Vart kan jag vända mig om jag har mer frågor om cykelvägar och cykelplanering?

   För allmänna cykelfrågor och funderingar kan du ringa kundtjänst 031-365 00 00.

  • Hur ser förutsättningarna ut för att cykla på vintern?

   Trafikkontoret jobbar mellan november till och med mars att se till att snöröja och halbekämpa runt om i staden. Första prioritet har det så kallade huvudvägnätet i centrala staden där vi är på plats först och gör det framkomligt genom plogning och saltning/sandning för att minska halkrisken. Har du frågor eller synpunkter på vinterväghållningen går det bra att kontakta kundtjänst på 031-365 00 00, genom appen cykelstaden eller genom webbplatsens formulär för felanmälan.