Cykelvägar

En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för att du som cyklist ska ta dig fram säkert, enkelt och snabbt i Göteborg. Cykelnätet i Göteborg är cirka 80 mil långt Det består av två huvudsakliga typer av cykelbanor. Vi har dels pendlingscykelbanor som är väl separerade och där det går att cykla relativt snabbat, dels ”vanliga” cykelbanor, där cyklisterna ofta får samsas med fotgängare parallellt. På vissa sträckor samsas cyklisterna på en blandtrafikgata.

En karta som visar cykelvägar i Göteborg markerade i grönt, blått och rött. Cykelvägarna som är markerade i grönt ansvarar Trafikkontoret för. Cykelvägarna som är markerat med blått ansvarar Park och naturförvaltningen för och de som är markerade i rött är Trafikverkets ansvar.

Kartan visar cykelvägar i Göteborg. Cykelvägarna som är markerade i grönt ansvarar stadsmiljöförvaltningen för. Det som är markerat med blått ansvarar Park och naturförvaltningen för och det som är markerat i rött är Trafikverkets ansvar.

Tryggt och enkelt att cykla

Cykelvägarna får inte ha obegripliga avbrott. Det ska gå att cykla till alla målpunkter och utformningen av infrastrukturen ska motsvara de behov du som cyklist har av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet. För att öka cyklingen och ta hand om den ökning som faktiskt sker, samt minska risken för olyckor, måste cykelvägnätet förbättras – både bygga ut saknade länkar för att skapa bättre tillgänglighet för flera, samt förbättra kvaliteten. Här kan du läsa statistik om trafiken i Göteborg.

Cykelvägnätets roll är både att knyta ihop Göteborg mellan stadsdelarna (övergripande cykelvägnät). och med kranskommunerna (pendlingscykelstråk).

Parkering

Till cykelinfrastruktur räknas inte bara cykelvägnätet, utan även möjligheten att parkera cykeln. Cykelparkeringar ska erbjudas vid alla viktiga målpunkter och knutpunkter, så att man enkelt kan kombinera olika trafikslag. Till exempel mellan cykel och tåg eller buss.

Du kan läsa mer i vår handlingsplan för 2021 vad vi har i plan för året.

Cykelprogrammet

Ofta är det mindre åtgärder som kan ge stora förbättringar. En stad förändras ständigt och då behöver infrastrukturen hänga med. Det kan handla om att:

Cyklister på Vasagatan och Viktoriagatan. Foto Asbjörn Hanssen

Cykelregler

Trafikregler för cykel gäller överallt, både på vägarna och i terrängen. Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft den 1 januari 2005. Alla barn under 8 år får lov att cykla på trottoaren.

Information om cykelregler hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Här kan du läsa om vad som gäller för att cykla i naturen.

Felanmälan cykelbanor

Felanmälan av cykelbanor gör du via Kontaktcenter eller via appen Cykelstaden. Din synpunkt/felanmälan skickas vidare till de som jobbar på cykelbanorna med att sopa, klippa, skotta eller laga asfalt. Handlar din felanmälan om andra saker skickas ärendet till en handläggare som har ansvar för just den speciella cykelbanan.

Så sköts cykelbanorna

Här kan du läsa hur cykelbanorna sköts både sommar och vinter.

Trafikinformation

Du kan få information om aktuell trafiksituation på trafiken.nu. Aktuella vägarbeten finns listade på goteborg.se/vagarbeten.

Frågor och svar

 • Hur tar jag mig till jobb/skola med cykel, det vill säga hur går lämpligaste cykelvägen där jag bor?

  Cykelreseplaneraren finns på Trafiken.nu och omfattar hela Göteborg samt hela vägen från Kungälv ned till Kungsbacka.

 • Hur ser förutsättningarna ut för att cykla på vintern?

  Stadsmiljöförvaltningen jobbar mellan november till och med mars att se till att snöröja och halkbekämpa runt om i staden. Första prioritet har det så kallade huvudvägnätet i centrala staden där vi är på plats först och gör det framkomligt genom plogning och saltning/sandning för att minska halkrisken. Har du frågor eller synpunkter på vinterväghållningen går det bra att kontakta kundtjänst på 031-365 00 00, genom appen cykelstaden eller genom webbplatsens formulär för felanmälan.

   

 • Finns det något hyr- eller lånecykelsystem i staden och var kan jag hitta mer information om det?

  I Göteborg finns lånecykelsystemet Styr & Ställ. Läs mer om Styr & Ställ här.