Cykeltrafik på olika cykelbanor

Hur många cyklar på olika cykelbanor i Göteborg? Och hur varierar cykeltrafiken över året och dygnet? Här kan du se var cykeltrafiken mäts och hitta siffror om cykelflöden.

Stadsmiljöförvaltningen mäter cykeltrafik på cykelbanor i ett antal fasta mätstationer (mätplatser). Mätstationerna registrerar antalet cykelpassager dygnet runt under hela året. Totalt finns cykelmätstationer på de 28 platser som visas i kartor nedan. Vissa platser har mätstationer på båda sidor om gatan eller bron.

Karta över alla cykelmätplatser

Karta över Göteborg med punkter som visar var cykeltrafiken mäts.

 1. Vasagatan
 2. Götaälvbron (båda sidor)
 3. Ullevigatan
 4. Redbergsvägen
 5. Nya Allén
 6. Södra Vägen
 7. Slussbron
 8. Sprängkullsgatan
 9. Delsjövägen
 10. Dag Hammarskjöldsleden
 11. Skeppsbron (Hamnflödet)
 12. Långedragsvägen
 13. Guldhedsgatan
 14. Gamlestadsvägen (Kristinedal)
 15. Älvsborgsbron (båda sidor)
 16. Lindholmsallén (båda sidor)
 17. Södra Marieholmsbron
 18. Stora Badhusgatan (båda sidor)
 19. Säröleden
 20. Litteraturgatan (båda sidor)
 21. Hjalmar Brantingsgatan (båda sidor)
 22. Övre Husargatan (båda sidor)
 23. Järnvågsmotet
 24. Torslandavägen/Syrhåla
 25. Södra Tagenevägen
 26. Gullbergs Strandgata
 27. Örgrytevägen
 28. Partillevägen

Karta över cykelmätplatser i centrala stan

Karta över centrala Göteborg med punkter som visar var cykeltrafiken mäts.

Cykelflödet (antalet cykelpassager under en viss tidsperiod) varierar mycket över året, veckan och dygnet. Här redovisas cykelflöden en genomsnittlig vardag och i maxtimmen. Läs mer om hur cykeltrafiken utvecklats i Göteborg på sidan Trafik- och resandeutveckling - Göteborgs Stad (goteborg.se).

Cykelflöden år 2013-2018 (ÅMVD)

Medelflöde per vardagsdygn (ÅMVD) visas i tabell nedan. Nummer i tabell hänvisar till kartan över mätplatser. För platser med mätstationer på båda sidor om en gata eller bro visas cykelflöden för båda sidorna sammantaget.

ÅMVD står för Årsmedelvardagsdygnstrafik och är cykelflödet en genomsnittlig vardag under ett år. Som vardag räknas alla helgfria måndagar-fredagar. 

 

 

Medelflöde per vardagsdygn (ÅMVD)

Nr

Mätplats

2018

2017

2016

2015

2014

2013

1

Vasagatan

3 600

3400

3800

3900

4100


2

Götaälvbron (båda sidor)

3 000

2700

2900
3

Ullevigatan

2 800

2600

2600

2600

2800

2800

4

Redbergsvägen


2300

2200

2200

2300

2000

5

Nya Allén

2 400

2300

2400

2700

2900


6

Södra Vägen


2100

2100

2000

2100

1800

7

Slussbron

2 200

2000

2000

19008

Sprängkullsgatan

2 200

1900

2200

23009

Delsjövägen

2 200

1800

1900

1900


2000

10

Dag Hammarskjöldsleden

2 100

1800

1900

1900

2000


11

Skeppsbron (Hamnflödet)

1 900

1800

1500
12

Långedragsvägen

1 600

1300

1400

1300

1300

1300

13

Guldhedsgatan

1 300

1200

1300

1400

1400

1300

14

Gamlestadsvägen (Kristinedal)

1 400

1200

1400

140015

Älvsborgsbron (båda sidor)

1700

1200

1200

1100

1100

1000

16

Lindholmsallén (båda sidor)

1 400

1200

1300
17

Södra Marieholmsbron


1000

18

Stora Badhusgatan (båda sidor)1400
19

Säröleden

700

600


600

600

600

20

Litteraturgatan (båda sidor)

500


23

Järnvågsmotet

1 900Vid dimensionering av cykelinfrastruktur är det flöden för sommarhalvåret (april-september) som ska användas. Cykelflödet under maxtimmen (oftast klockan 7-8 eller 16-17) är också relevant. Som en tumregel är medelflödet per vardagsdygn under sommarhalvåret 30 procent högre än ÅMVD. En annan tumregel är att cykelflödet i maxtimmen är ca 20 procent av ÅMVD. 

Cykelflöden för helår, vinterhalvår och sommarhalvår

I tabell nedan visas medelflöden per vardagsdygn för olika delar av året.

 • Vinterhalvåret, kvartal 1 och 4, dvs oktober-mars.
 • Sommarhalvåret, kvartal 2-3, dvs april-september.

Som vardag räknas alla helgfria måndagar-fredagar.

Flödena i tabellen baseras på data för det år mellan 2016-2019 med bäst data (litet bortfall).

Nummer i tabell hänvisar till kartan över mätplatser. För platser med mätstationer på båda sidor om en gata eller bro visas cykelflöden för båda sidor sammantaget och i vissa fall även för varje sida var för sig.

 

 

 

Medelflöde per vardagsdygn

Nr

Mätplats

År

Helår

Vinter-
halvår

Sommar-
halvår

1

Vasagatan

2018

3 600

2 800

4 500

2

Götaälvbron (båda sidor)

2018

2 900

2 000

3 800

2v

Götaälvbron (västra sidan)

2018

1 500

1 000

1 900

Götaälvbron (östra sidan)

2018

1 500

1 100

2 000

3

Ullevigatan

2018

2 800

2 000

3 500

4

Redbergsvägen

2016

2 200

1 600

2 800

5

Nya Allén

2018

2 400

1 700

3 300

6

Södra Vägen

2017

2 100

1 600

2 600

7

Slussbron

2018

2 200

1 600

2 900

8

Sprängkullsgatan

2018

2 200

1 600

2 800

9

Delsjövägen

2017

1 800

1 400

2 300

10

Dag Hammarskjöldsleden

2018

2 100

1 400

2 900

11

Skeppsbron (Hamnflödet)

2018

1 900

1 500

2 400

12

Långedragsvägen

2018

1 600

1 100

2 100

13

Guldhedsgatan

2018

1 300

1 000

1 500

14

Gamlestadsvägen (Kristinedal)

2018

1 400

900

1 900

15

Älvsborgsbron (båda sidor)

2019

1 100

800

1 500

16

Lindholmsallén (båda sidor)

2018

1 400

1 000

1 800

16n

Lindholmsallén (norra sidan)

2018

500

300

600

16s

Lindholmsallén (södra sidan)

2018

900

700

1 100

17

Södra Marieholmsbron

2019

1 400

1 200

1 600

18

Stora Badhusgatan (båda sidor)

2016

1 400

900

1 800

18n

Stora Badhusgatan (norra sidan)

2016

600

400

800

18s

Stora Badhusgatan (södra sidan)

2016

800

500

1 000

19

Säröleden

2019

700

400

1 000

20

Litteraturgatan (båda sidor)

2019

500

300

600

20s

Litteraturgatan (södra sidan)

2019

200

100

300

20n

Litteraturgatan (norra sidan)

2019

300

200

400

21s

Hjalmar Brantingsgatan (södra sidan)

2019

400

300

500

22ö

Övre Husargatan (östra sidan)

2019

1 200

1 000

1 400

23

Järnvågsmotet

2019

2 000

1 600

2 400

24

Torslandavägen/Syrhåla

2018

200

100

300

25

Södra Tagenevägen

2019

100

100

100

27

Partillevägen

2019

500

400

700

28

Örgrytevägen (södra sidan)

2019

800

600

900

Cykelflöden i maxtimmen

I tabellen nedan visas cykelflödet i maxtimman. Maxtimmesflödet definieras här som det genomsnittliga flödet under den timme på dygnet som har högst flöde under perioden måndag till torsdag under sommarhalvåret (april-september). Maxtimman inträffar oftast kl 7-8 eller mellan kl 16-17.

Flödena i tabellen baseras på data för det år mellan 2016-2019 med bäst data (litet bortfall).

Nummer i tabell hänvisar till kartan över mätplatser. För platser med mätstationer på båda sidor om en gata eller bro visas cykelflöden för båda sidor sammantaget och i vissa fall även för varje sida var för sig. Maxtimmesflödet redovisas riktningsuppdelat (mot eller från stan där så är möjligt).

 

 

 

Sommarhalvår - medelmaxtimme   

Nr

Mätplats

År

Båda riktningarna

mot stan

från stan

1

Vasagatan

2018

520

200

320

2

Götaälvbron (båda sidor)

2018

5302v

Götaälvbron (västra sidan)

2018

350

 


Götaälvbron (östra sidan)

2018

300


 

3

Ullevigatan

2018

490

320

170

4

Redbergsvägen

2016

390

100

290

5

Nya Allén

2018

430

160

270

6

Södra Vägen

2017

380

220

170

7

Slussbron

2018

380

190

200

8

Sprängkullsgatan

2018

360

110

250

9

Delsjövägen

2017

340

270

70

10

Dag Hammarskjöldsleden

2018

440

350

90

11

Skeppsbron (Hamnflödet)

2018

350

260

90

12

Långedragsvägen

2018

320

240

70

13

Guldhedsgatan

2018

210

130

90

14

Gamlestadsvägen (Kristinedal)

2018

260

170

100

15

Älvsborgsbron (båda sidor)

2019

210

40

170

16

Lindholmsallén (båda sidor)

2018

240

70

170

16n

Lindholmsallén (norra sidan)

2018

80

50

30

16s

Lindholmsallén (södra sidan)

2018

160

60

110

17

Södra Marieholmsbron

2019

250

60

190

18

Stora Badhusgatan (båda sidor)

2016

240

190

50

18n

Stora Badhusgatan (norra sidan)

2016

160

0

160

18s

Stora Badhusgatan (södra sidan)

2016

190

190

0

19

Säröleden

2019

130

110

20

20

Litteraturgatan (båda sidor)

2019

90

30

50

20s

Litteraturgatan (södra sidan)

2019

40

10

30

20n

Litteraturgatan (norra sidan)

2019

50

30

20

21s

Hjalmar Brantingsgatan (södra sidan)

2019

100

80

10

22ö

Övre Husargatan (östra sidan)

2019

180

130

50

23

Järnvågsmotet

2019

350

270

70

24

Torslandavägen/Syrhåla

2018

40

40

10

25

Södra Tagenevägen

2019

20

10

10

27

Partillevägen

2019

120

100

20

28

Örgrytevägen (södra sidan)

2019

120

30

100