Service till cyklister

Hitta till närmsta cykelpump, den bästa cykelvägen och till säkra parkeringar. Det finns hjälp att få för att underlätta vardagen för cykelburna göteborgare.

Cykelkartor

Cykelkartorna är numera digitala och ännu bättre för dig som vill ta dig fram med cykel i Göteborg.

Appen Cykelstaden

Foto: Trafik Göteborg

Appen Cykelstaden hjälper dig bland annat att hitta till cykelpumpar, lånecyklar, cykelparkeringar och att planera din cykelväg. Det går även att anmäla skador och hinder på cykelbanan via appen. Ta en bild och skicka den direkt till stadens kontaktcenter, vilket gör att det fel som upptäckts också kommer att kunna åtgärdas snabbare. Appen finns att ladda ner för iPhone och Android.

Planera din cykelresa i cykelresplaneraren

cykelreseplaneraren kan du planera din cykeltur.

Cykelpumpar

Runt om i staden finns 19 offentliga cykelpumpar utplacerade för fri användning dygnet runt. Dessutom erbjuder ett antal cykelreparatörer och fastighetsägaren möjlighet att pumpa däcken. Du hittar alla tillgängliga cykelpumpar i cykelreseplaneraren och i appen Cykelstaden. Appen finns för iPhone och Android.

En nyhet som prövas på pendelcykelstråken är ”service längs vägen”, alltså cykelservicestationer som placeras ut längst pendelscykelstråket.

En första servicestation sattes upp i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan 2018. Där kan du hänga upp cykeln, tvätta den under sommarhalvåret, pumpa däcken, borsta rent kedjan, meka lite och fylla på vatten i flaskan. Under hösten 2019 har en enklare variant satts upp i korsningen vid Kamomillvägen-Tuvevägen. Där kan du hänga upp din cykel och utföra enklare reparationer samt pumpa däcken.

Pumparna ger 4 kilos tryck.

Observera att pumparna endast har bil- och cykelventil, ej ventil för racercykel. Du behöver en adapter för att pumpa om du har racerventil.