Cykelparkering

I centrala Göteborg finns över 11 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället.

Var får du parkera din cykel?

Din cykel får du parkera nästan överallt. Undantaget är gångfartsområden och på platser med förbudsskyltar. Däremot måste du se till att cykeln inte står i vägen för andra trafikanter. Din cykel får till exempel inte hindra fotgängare eller skapa problem för synskadade och funktionshindrade. Samma regler gäller även elscootrar/elsparkcyklar.

Även om det redan idag finns många cykelparkeringar arbetar vi för att öka på antalet. Framför allt på platser där vi vet att du som cyklar gärna vill kunna ställa ifrån dig din cykel.

cykelreseplaneraren och i appen Cykelstaden, kan du se var du kan parkera din cykel i centrala Göteborg.

Råd till dig som planerar eller ska bygga cykelparkering

Cykelparkering är viktig. Varje cykelresa börjar och slutar vid någon form av cykelparkering. Hur smidigt, tryggt och säkert vi upplever att hämta och lämna cykeln är påverkar både vår reseupplevelse och vår benägenhet att välja cykeln.

Genom att aktivt arbeta för att förbättra cykelparkeringar kan fastighetsägare få nöjdare kunder och användare, utnyttja utrymmen mer effektivt och minska problem med övergivna eller felparkerade cyklar.

Stadsmiljöförvaltningen har tagit fram två skrifter ska inspirera och hjälpa fastighetsägare, fastighetsförvaltare och planerare med konkreta råd och exempel på hur kvalitén hos cykelparkeringen kan förbättras i och kring fastigheter.

Här kan du hämta cykelparkeringsguiden för fastighetsägare

Här kan du hämta cykelparkeringsguiden för planerare

Ny cykelparkering i Gamlestan

Cykelprogrammet definierar tre olika typer av cykelparkeringar med tillhörande funktionskrav; korttids-, långtids- och natt-/säkerhetsparkering. De två första cykelparkeringstyperna finns i staden redan idag.

Vid Gamlestads Torg,  resecentret, står nu ett nytt cykelparkeringshus klart. Garaget har plats för 600 cyklar. Det finns plats även för lådcyklar och andra lite mer utrymmeskrävande cyklar. Alla parkeringar har såklart möjlighet att låsa fast cykeln ordentligt. Det är gratis att stå i garaget. Öppettiderna är 05.30-23.00

På Drottningtorget fanns långt gångna planer på att bygga ett cykelparkeringstorn. Torget kommer att rustas upp om några år och stadsmiljöförvaltningen vill inte hindra en sammanhållen stadsutveckling - så på Drottningtorget kommer en annan lösning.

Frågor och svar om cykelparkeringshuset