Cykla i Göteborg

Cykelkartorna är numera digitala och ännu bättre för dig som vill ta dig fram med cykel i Göteborg.

Det är lätt och smidigt att ta sig fram med cykel i Göteborg. Cykelnätet är 80 mil och består av separerad cykelbana, lokala cykelbanor och av fartsäkrade (max 30 km/h) blandtrafikgator. Nätet binder samman stora delar av staden. Du kan cykla till skolan eller till jobbet. Eller kanske vill du bara göra en utflykt. Varje år läggs nya sträckor till de gamla.

Pendelcykelstråken ska hjälpa cyklisternas att komma fram. Vi gör korsningarna enklare och tydligare över vem som har väjningsplikt både för cyklister och andra trafikanter. Där det finns tillräckligt med plats blir cykelstråket 3,6 meter brett – 1,8 meter i varje riktning. Dessutom blir det förstås en gångbana bredvid.

Närmsta cykelpump, bästa cykelvägen och säkra parkeringar. Det finns hjälp att få för att underlätta vardagen för cykelburna göteborgare.

På Styr & Ställs lånecykelstationer kan du hyra en cykel dygnet runt året runt. Stationerna finns i centrala Göteborg, nära kollektivtrafikens knutpunkter.

Övergripande planering för cykelstaden finns i cykelprogrammet. Varje år gör staden en handlingsplan med programmet som underlag. För att utvärdera och följa upp gör staden kontinuerligt mätningar och undersökningar om cykling i Göteborg.

I centrala Göteborg finns över 8 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället.

Trafikregler för cykel gäller överallt, både på vägarna och i terrängen.

Om du ser fel eller brister på belysning, hål i asfalten, buskar som växer in på cykelbanan eller krossat glas kan du göra en felanmälan.

Under Fritid och natur kan du läsa vad som gäller om att cykla i naturen.