Cykla i Göteborg

I Göteborg görs över 100 000 cykelresor - varje dygn - ungefär sju procent av alla resor som sker i staden, sker med cykel. År 2025 ska tre av fyra göteborgare tycka att Göteborg är cykelvänligt. En cykelstad helt enkelt. Om tjugo år beräknas Göteborg ha 150 000 fler boende. För att klara resandeökningen räcker det inte att alla börjar åka kollektivt. Istället kommer cykling ofta vara det snabbaste sättet att ta sig fram i den täta storstaden.

Cykelvägar

En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för att du som cyklist ska ta dig fram säkert, enkelt och snabbt i Göteborg. Cykelnätet i Göteborg är cirka 80 mil långt Det består av två huvudsakliga typer av cykelbanor. Vi har dels pendlingscykelbanor som är väl separerade och där det går att cykla relativt snabbat, dels ”vanliga” cykelbanor, där cyklisterna ofta får samsas med fotgängare parallellt. På vissa sträckor samsas cyklisterna på en blandtrafikgata.

Pendlingscykelstråk

En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för säker, enkel och framkomlig cykling i staden. Cykelvägarna får inte ha obegripliga avbrott, det ska gå att cykla till alla målpunkter. För att uppnå detta måste cykelvägnätet förbättras och funktionella cykelparkeringar byggas vid målpunkter. Stadsmiljöförvaltningen arbetar varje dag för att det hållbara resandet med cykel ska underlättas.

Service till cyklister

Hitta till närmsta cykelpump, den bästa cykelvägen och till säkra parkeringar. Det finns hjälp att få för att underlätta vardagen för cykelburna göteborgare.

Lånecyklar (Styr & Ställ)

Styr & Ställ är stadens lånecyklar som funnits runt om i centrala Göteborg sedan 2010.

Elsparkcyklar

Precis som i många andra städer finns i Göteborg privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Fakta om cykelstaden

Staden gör regelbundet mätningar och undersökningar om cykling i Göteborg. Nedan kan du läsa om vad vi gjort genom åren och vad göteborgarna tycker om att cykla i vår stad.

Cykelparkering

I centrala Göteborg finns över 11 500 cykelparkeringsplatser där du kan låsa fast ramen vid cykelstället.

Mål och vision för cykelstaden

I en nära storstad ska det vara snabbt, enkelt och säkert att cykla. Visionen är att Göteborg upplevs som en attraktiv cykelstad, med målet att tre av fyra göteborgare tycker att Göteborg är en cykelvänlig stad år 2025.

Så sköts cykelbanorna

Så här sköts cykelbanorna i Göteborg under året.

Cykla i naturen

Under Fritid och natur kan du läsa vad som gäller om att cykla i naturen.

Handlingsplan för cykel

Trafiknämnden antog 2015 ett nytt Cykelprogram. För att cykelprogrammets mål och intentioner ska bli verklighet måste det brytas ned i en rad åtgärder. Alla i syfte att göra det bättre och enklare att cykla, men också för att öka kunskapen om cykel och cyklandet. Vi behöver även utveckla vår cykelplaneringen för att kunna bygga bättre infrastruktur för cyklister.

Cykeltrafik på olika cykelbanor

Hur många cyklar på olika cykelbanor i Göteborg? Och hur varierar cykeltrafiken över året och dygnet? Här kan du se var cykeltrafiken mäts och hitta siffror om cykelflöden.

Pilotområde cykel

I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick dåvarande trafiknämnden i uppdrag att införa testområden i Göteborg. Cyklandet behöver öka för att staden ska nå sina klimatmål. I de utvalda områdena finns två fokus, dialog med innevånare för att skaffa mer kunskap och tester för att se vad som fungerar bäst.