Gator, vägar och torg

Gå och vistas i Göteborg

Göteborg ska vara en stad där det är lätt och härligt att vara fotgängare. 22 procent av alla resor som görs till, från och inom Göteborg är gångresor, en siffra som skulle kunna bli ännu högre. När du går bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Göteborg. Du gör också en insats för din hälsa.

Så städar vi staden

Staden städas året om, förutom när det är minusgrader och har snöat, då måste vi vänta tills det blir plusgrader igen.