Foto: Klas Eriksson

Gator, vägar och torg

Göteborg ska vara en bra stad att gå i. En stad där fler väljer att gå har många fördelar, både för den enskilde och för samhället. En gångvänlig stad bidrar bland annat till en utveckling mot en bättre miljö, en hållbar transportförsörjning, förbättrad hälsa, ett rikare stadsliv och en mera sammanhållen stad.

Staden städas året om, förutom när det är minusgrader och har snöat, då måste vi vänta tills det blir plusgrader igen.