Gator, vägar och torg

Gå och vistas i Göteborg

Göteborg ska vara en stad där det är lätt och härligt att vara fotgängare. 22 procent av alla resor som görs till, från och inom Göteborg är gångresor, en siffra som skulle kunna bli ännu högre. När du går bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Göteborg. Du gör också en insats för din hälsa.

Kamerabevakning

Vi har olika typer av kameror som övervakar staden, bland annat trafikkameror som bevakar trafikflödet vid viktiga knutpunkter och delar av vägnätet som är viktiga för flödet i staden.