Värdighetsgarantier inom förvaltningen för funktionsstöd

Den 15 december 2021 beslutade nämnden för funktionsstöd att införa värdighetsgarantier för förvaltningens verksamheter. Garantierna ska göra det tydligt vad du och dina anhöriga kan förvänta er av den service och det stöd som vi erbjuder.

Värdighetsgarantierna arbetades fram under 2021 i workshops som omfattade både förvaltningen för funktionsstöd och civilsamhället. Under 2022 kommer förvaltningen att arbeta med att införa värdighetsgarantierna och ta fram olika typer av kommunikationsmaterial för att värdighetsgarantierna ska bli kända av medarbetare, brukare och anhöriga.

Våra fem värdighetsgarantier

Bemötande
Vi respekterar dig, din integritet och dina upplevelser. Vi visar omtanke och bemöter dig med värdighet och medmänsklighet. Vi har förståelse för att din situation är unik.

Kommunikation och kompetens
Du ska kunna förstå oss och vi ska förstå dig. Vi har kunskap om dina funktionsnedsättningar, kommunikationssätt och ger stöd i att använda de hjälpmedel du behöver.

Självständighet och delaktighet
Vi stöttar och möjliggör för dig att kunna vara delaktig och påverka din situation. Vi utgår från dina förmågor och uppmuntrar dig till att vara självständig och självbestämmande.

Trygghet och kontinuitet
Du ska trivas och känna dig trygg. Alla som ger dig stöd ska känna till dina behov och hur du vill att stödet ges. Stödet ska präglas av kontinuitet och förutsägbarhet.

Synpunkter och kontakt
Du ska veta vem du kan vända dig till med önskemål och synpunkter kring ditt stöd. Det ska kännas enkelt och tryggt att kontakta oss. Vi lyssnar på dina synpunkter och du ska få ett tydligt svar.

Om vi inte lever upp till våra värdighetsgarantier

Upplever du att vi inte håller det vi lovar vill vi att du berättar det för oss. Då kan vi åtgärda brister i det stöd och den service som du får. Hänvisa gärna till våra värdighetsgarantier när du lämnar din synpunkt. På så sätt kan vi åtgärda brister och utveckla vår verksamhet med utgångspunkt i garantierna. 

Du kan lämna synpunkter på flera olika sätt:

Filer och dokument