Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Träffpunkter är mötesplatser där du kan träffa andra, uppleva arrangemang eller delta i någon aktivitet på dina egna villkor för dig med behov av särskild anpassning.

Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning