Tolkverksamhet

Du som är döv, dövblind, hörselskadad eller har funktionsnedsättning som rör röst och tal kan beställa tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten är också till för dig som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Tolkverksamhetens enhet tolktjänst ger dig som är döv eller har hörselnedsättning tolktjänst som rör Teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk.

Tolkverksamhetens enhet taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Det kan handla om otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller läs- och skrivsvårigheter.

Tolkservicen är gratis för tolkanvändaren, men i vissa fall har myndigheter betalningsansvar. 

Information och regler

Tolkverksamheten ger tolkservice dygnet runt på årets alla dagar. Den är gratis för dig som vill använda tolk.

Information om tolktjänst

Information om taltjänst

Så här gör du för att beställa tolk

Du beställer tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Du kan boka på webben eller via taltelefon, texttelefon och fax.