Syn- och hörselnedsättning

För dig som har syn- och/eller hörselnedsättning finns olika former av hjälp och tjänster för att underlätta i din vardag. Det finns också information och rådgivning till dig som vill veta mer om syn- och hörselnedsättning och allt vad det kan innebära.

Du som har en synnedsättning kan vända dig till syninstruktörerna. Vi kommer hem till dig och ger dig råd och tips för att din vardag ska fungera så bra som möjligt.

Du som är teckenspråkig och behöver information, råd eller stöd i samhällsfrågor kan vända dig till teckenspråksforum, ett medborgarkontor på teckenspråk.

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.

Du som har en synnedsättning kan tipsa vänner och anhöriga om att gå den här utbildningen för syntolkning i vardagen. Syftet är att höja livskvaliteten för personer med synnedsättning.